Počet nalezených záznamů: 25

Odbornost: hrudní chirurgie
57111 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ DIAGNOSTICKÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 2620 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57113 TORAKOSKOPIE KLASICKÁ LÉČEBNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 2768 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57117 MEDIASTINOSKOPIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 803 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57211 REVIZE OBOU HRUDNÍCH DUTIN ZE STERNOTOMIE
Revize, nebo revize spojená s exstirpací patol. ložisek v pravé nebo levé plíci v jedné době.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
160
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 160
Čas výkonu:160 ZUM: ano
Body: 5620 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57213 PLASTICKÉ VÝKONY NA PRŮDUŠNICI A VELKÝCH BRONŠÍCH
Torakotomií otevřena pohrudniční dutina, nalezena ruptura trachey nebo bronchu a provedena její sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 6200 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57215 RESEKCE HRUDNÍ STĚNY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 5931 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Záplata tkáňová

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57217 ODSTRANĚNÍ TUMORU MEDIASTINA - TYMEKTOMIE
Podélnou /méně často příčnou/ sternotomií proniknutí do mediastina a odstranění tumoru z tohoto prostoru. Stejně se posuzuje i odstranění tymu. Taktéž je posuzováno odstranění tumoru zadního mediastina torakotomií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 200
Čas výkonu:200 ZUM: ano
Body: 3998 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: hrudní chirurgie
57219 PODVAZ - KANYLACE D. TORACIKUS
Vyhledání d. toracikus, jeho podvaz nebo kanylace. Přístup je možný z torakotomie nebo z krčního přístupu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 4768 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Barviva na znázornění duktu

Odbornost: hrudní chirurgie
57221 OPERAČNÍ STABILIZACE HRUDNÍKU PO ÚRAZE - JEDNA STRANA
Fixace žeber případě sterna při sériových zlomeninách žeber s nestabilitou hrudníku a paradoxním dýcháním.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 4093 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dlahy stabilizační

Odbornost: hrudní chirurgie
57223 KOREKCE VPÁČENÉHO NEBO PTAČÍHO HRUDNÍKU
Úprava deformity hrudníku pomocí protětí a klínovité resekce úponu žeber s následnou fixací a elevací přední stěny a pojištěním polohy kovovou dlahou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 4845 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57225 TORAKOPLASTIKA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
160
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 160
Čas výkonu:160 ZUM: ano
Body: 4377 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Záplata tkáňová

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57227 EXSCIZE Z HRUDNÍ STĚNY - SKALENOVÁ BIOPSIE
Odběr části hrudní stěny (možno i žebra) nejčastěji k histol. vyšetření. Zahrnuje i skalenovou biopsii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 1301 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57229 PLEUROSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1030 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57231 MEDIASTINOTOMIE
Otevření mediastina nejčastěji předním přístupem a to podélnou sternotomií, méně často příčnou. Vyjímečně otevření mediastina zadním přístupem (dle Seybolda).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 2123 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57233 HRUDNÍ DRENÁŽ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 679 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Systém drenážní trojkomorový

Odbornost: hrudní chirurgie
57235 TORAKOTOMIE PROSTÁ NEBO S BIOPSIÍ, EVAKUACÍ HEMATOMU NEBO EMPYEMU, A POD.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 3409 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57237 SUTURA RUPTUTY BRÁNICE TORAKOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
140
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:140 ZUM: ano
Body: 6171 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Síťka prolenová

Odbornost: hrudní chirurgie
57239 UZAVŘENÍ BRONCHOPLEURÁLNÍ PÍŠTĚLE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 210
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 5179 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57241 DEKORTIKACE PLÍCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
220
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 220
Čas výkonu:220 ZUM: ne
Body: 4566 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57243 HRUDNÍ PUNKCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 616 ZULP:ne

Odbornost: hrudní chirurgie
57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ
Odstranění jednoho z křídel plicních při zhoršených poměrech v hilu plicním, vyžadující intraperikardiální podvaz cév a revizi mediastina.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
220
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 220
Čas výkonu:220 ZUM: ano
Body: 6297 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57247 PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ
Odstranění jednoho z křídel plicních bez revize mediastina a bez nutnosti intraperikardiálního podvazu cév.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 5748 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml

Odbornost: hrudní chirurgie
57249 RESEKCE PLIC - LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S BROCHOPLASTIKOU
Vyjmutí jednoho či dvou laloků plicních s následnou plastikou bronchu typu sleeve či Wedge.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5318 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: hrudní chirurgie
57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU
Vynětí periferně uloženého patologického ložiska pomocí klínovité (neanatomické) resekce plicní tkáně, nebo v případně enukleací tumoru (u benigních tumorů - hamartomů).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 100
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 4290 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: hrudní chirurgie
57253 PLEUREKTOMIE - ABRAZE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
110
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:110 ZUM: ne
Body: 3385 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz