Počet nalezených záznamů: 84

Odbornost: neurochirurgie
56021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56111 ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU
Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do podkožního Ommayova reservoáru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 90
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2570 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Reservoár

Odbornost: neurochirurgie
56113 INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE
Výkon nelze kombinovat s jinými nitrolebními operačními výkony.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 5999 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál fixační
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56115 OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO LIPOMENINGOKELY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 6632 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56117 INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI
Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění patologické komunikace mezi intrakraniálním a extrakraniálním prostorem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
140
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 140
Čas výkonu:140 ZUM: ano
Body: 2517 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál fixační
 • Náhrada pleny
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56119 DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE
Typ neurochirurgické operace zaměřené k odstranění kostní ploténky k dosažení dostatečné dekomprese mozkové tkáně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2537 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrada pleny
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56121 INTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ
Operace se provádí u embolií nebo náhle vzniklých trombóz jako akutní výkon, který má obnovit normální průtok postiženou tepnou v co nejkratší době, jde o desítky minut až hodiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
450
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 420
Čas výkonu:450 ZUM: ano
Body: 13313 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Set pro lumbální drenáž
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56123 POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU
Typ neurochirurgické operace zaměřené k postupnému vyřazení a. carotis interna z cirkulace jejím uzavřením na krku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2192 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56125 OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU
Vnitřní drenáž.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 90
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2570 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Systémy drenážní

Odbornost: neurochirurgie
56127 PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU
Typ neurochirurgické operace, vedoucí k přerušení, případně oslabení inervace k m. orbicularis oculi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 785 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56129 VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA - TORKILDSEN
Typ neurochirurgické operace zaměřené drenáži mozkomíšního moku z komorového systému do cysterna magna.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 150
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 5933 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla drenážní

Odbornost: neurochirurgie
56131 OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2537 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Materiál fixační
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56133 VENTRIKULOSTOMIE III. - STOOCKEY-SCARFF
Operace se provádí u obstrukčního hydrocefalu způsobeného obstrukcí akveduktu. Je při ní perforována lamina terminalis a třetí komora je tak dreéována do cysteren mozkové baze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 7845 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56135 KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU
Podstatou operace je rekonstrukce kostního defektu nejrůznější etiologie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 2698 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56137 KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
210
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 3832 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56139 HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ
Typ neurochirurgické operace, při které se odstraňuje hypofyza nepostižena nádorem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 7273 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56141 HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ
Typ neurochirurgické operace, při které se provádí prostá evakuace tureckého sedla z endokrinních důvodů bez nádorového procesu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 150
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 7057 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56142 MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ
Typ neurochirurgické operace, při které se provede rozrušení fixace a izolace nervu od tlaku nejčastěj cévních struktur.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 7779 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tkanina hemostatická vstřebatelná
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56143 DEKOMPRESE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 6636 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56145 OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ - VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY
Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, případně spolu s fixací úlomků drátěným stehem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1969 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56147 OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE
Elevace vpáčených úlomků z kraniotomie, kostní reparace zasahující ke spodině lebeční, kde je někdy nutná spolupráce s oftalmologem nebo ORL. Ošetření dury často formou plastického vykrytí defektu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
300
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 2971 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál šicí kovový
 • Lepidlo fibrinové
 • Fascie lyofylizovaná
 • Cement kostní
 • Dura lyofylizovaná

Odbornost: neurochirurgie
56149 NEUROLÝZA SUBARACHNOIDÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ NEBO EPIDURÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 620 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Systémy drenážní

Odbornost: neurochirurgie
56151 TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE
Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění extracerebrálního hematomu a k pečlivému ošetření zdroje krvácení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2436 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Systémy drenážní

Odbornost: neurochirurgie
56153 EXTRA - INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA
Podstatou operace je napojení větve zevní karotické tepny s větví vnitřní karotické tepny. Operace se provádí u uzávěru vnitřní karotické tepny a cílem je posílit prokrvení mozku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 7710 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56155 OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOZNÍ - EXTRAKRANIÁLNĚ
Podstatou operace je uzávěr píštěle mezi vnitřní karotidou a kavernózním splavem. Extrakraniální přístup neumožňuje přímý zásah na samotné spojce a proto jde o nepřímý výkon - uzávěr vnitřní karotidy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 5999 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Svorky cévní

Odbornost: neurochirurgie
56157 KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCES
Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 6497 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pěna garamycinová
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56159 KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ
Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 210
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 7644 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál fixační
 • Náhrada pleny
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56161 NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ
Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění či evakuaci intracerebrálního hematomu a ošetření zdroje krvácení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1724 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56162 NEOPERAČNÍ REVIZE DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 277 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56163 ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1089 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Čidlo na měření nitrolebního tlaku
 • Systém zkratový či jeho část

Odbornost: neurochirurgie
56165 STEREOTAXE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 6776 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • FIBRINOVA PENA ext 2x(40x20x8mm)

Odbornost: neurochirurgie
56167 VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE
Nelze kombinovat se stereotaxí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1051 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56169 VENTRIKULOSKOPIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3378 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56171 PERKUTÁNNÍ VÝKON NA GASSER. GANGLIU NEBO KOŘENĚ
Koagulace, komprese nebo chemolýza
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1818 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56173 NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BAZI LEBNÍ, STŘEDOČÁROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM
Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění neurinomu akustiku, neuriomu trigeminu či odstranění složitých tumorů či cévních lézí..
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
480
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 480
Čas výkonu:480 ZUM: ano
Body: 15357 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Set na subarachnoideální drenáž
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrady pleny
 • Svorky na aneurysmata
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56174 ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS
Operace se provádí u tumorů očnice lokalizovaných za očním bulbem, které nejsou přístupné z oftalmologického přístupu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 10422 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrada pleny
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56175 ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Typ neurochirurgické operace, při které se provádí evakuace nádoru selektivně či neselektivně z tureckého sedla.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 210
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 8706 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56177 KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU NEBO OPERACE INTRAKRANIÁLNÍHO ANEURYSMATU NEBO OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNOSNÍ INTRAKRA NIÁLNĚ NEBO HEMISFEREKTOMIE NEBO EXSTIRPACE KOROVÉ JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REKONS
Typ neurochirurgické operace zaměřené k radikálnímu či paliativnímu odstranění tumoru či metastázy se současnou resekcí mozkového laloku. Zahrnuje i odstranění tumoru hypofýzy subfrontálním přístupem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
270
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 10356 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrady pleny
 • Lepidlo tkáňové
 • Set na subarachnoideální drenáž
 • Materiál fixační
 • Svorky na aneurysmata

Odbornost: neurochirurgie
56178 PRODLOUŽENÍ VÝKONU KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU
Operace, jejímž cílem je, pokud je to možné, radikálně odstranit nádor supratentoriálně nebo infratentoriálně uložený, který je větší než 4 cm.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1232 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56211 LAMINEKTOMIE (1-2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTÉNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)
Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 4296 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrady kostí
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56213 LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)
Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 4728 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrady kostí
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56215 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (JEDEN SEGMENT)
Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1993 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56217 ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)
Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a odstupujícího kořene se současným odstraněním ploténky zezadu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2597 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56219 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI ( 1-3 SEGMENTY )
Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lézí různé etiologie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
330
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 330
Čas výkonu:330 ZUM: ne
Body: 6935 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56221 LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE, NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY )
Typ neurochirurgické operace spočívající v intradurálním uvolnění míšních kořenů u lezí různé etiologie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
390
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 390
Čas výkonu:390 ZUM: ne
Body: 7844 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56222 DISKEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ
Typ neurochirugické operace zaměřené k dekompresi durálního vaku a vytvoření přístupu k němu. Případně mezitělová fuze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
315
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 315
Čas výkonu:315 ZUM: ano
Body: 6705 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fixace kovová

Odbornost: neurochirurgie
56223 FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRALE (KÓD SE PŘIČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)
Typ neurochirurgické operace zaměřené k dekompresi míšního kořene a vytvoření přístupu k němu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 487 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tkanina hemostatická vstřebatelná

Odbornost: neurochirurgie
56225 DUROTOMIE A DURÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE MÍŠNÍ (KÓD SE PŘIČÍTÁ K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)
Typ neurochirurgické operace, při které je otevřena tvrdá plena míšní a posléze provedena plastika tvrdé pleny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
105
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 105
Čas výkonu:105 ZUM: ano
Body: 4281 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada dury

Odbornost: neurochirurgie
56227 DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU
Typ neurochirurgické operace k dekompresi horních míšních struktur a případně i částí mozečku. (U syringomyelie)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2537 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrada dury
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56229 SYRINGOMYELIE, DRENÁŽNÍ OPERACE, TERMINÁLNÍ VENTRIKULOSTOMIE
Typ neurochirurgické operace, při které dochází k otevření syringomyelické cysty a jejímu vydrenování.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 270
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 7911 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrada dury
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56231 PERKUTÁNNÍ CHORDOTOMIE A TRAKTOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 2992 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56233 CHORDOTOMIE NEBO JINÉ PROTIBOLESTIVÉ OPERAČNÍ VÝKONY NA MÍŠE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 7274 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56235 TRIGEMINOVÁ TRAKTOTOMIE MÍŠNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 8549 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56237 IMPLANTACE MÍŠNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2360 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda stimulační

Odbornost: neurochirurgie
56239 ODSTRANĚNÍ STIMULAČNÍ MÍŠNÍ ELEKTRODY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1993 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56241 PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ RIZOTOMIE MÍŠNÍCH KOŘENŮ NEBO DREZ MÍŠNÍ LÉZE PRO BOLEST
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 2992 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56243 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)
Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
210
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 7069 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56244 DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)
Typ neurochirurgické operace částečně dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot či zajišťující odběr histologie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 270
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 7689 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56245 ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (1-3 SEGMENTY)
Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot s jejich radikálním odstraněním.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
390
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 360
Čas výkonu:390 ZUM: ano
Body: 10808 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56246 ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (VÍCE SEGMENTŮ)
Typ neurochirurgické operace dekomprimující míšní struktury z tlaku intramedulárně uložených nádorových hmot při radikálním odstranění tumoru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
400
OM: A2 6 430
Čas výkonu:430 ZUM: ano
Body: 10997 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové
 • Náhrada pleny

Odbornost: neurochirurgie
56247 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY
Typ neurochirurgické operace dekomprimující durální vak z útlaku extradurálněuložených nádorových hmot.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 210
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 5124 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56249 ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY PŘEDNÍM NEBO ANTEROLATERÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Typ neurochirurgické operace, při které se dekomprimuje durální vak utlačený extradurální expanzí z předního nebo anterolaterálního přístupu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
430
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 400
Čas výkonu:430 ZUM: ano
Body: 8527 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrady kostí
 • Materiál fixační

Odbornost: neurochirurgie
56251 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)
Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 5989 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrady dury
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56253 ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)
Typ neurochirurgické operace dekomprimující intradurální struktury z tlaku intradurálně uložených nádorových hmot.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
290
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 320
Čas výkonu:320 ZUM: ano
Body: 6725 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrady dury
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56311 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU ZADNÍM PŘÍSTUPEM
Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje intradurální část brachiálního plexu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 240
Čas výkonu:270 ZUM: ne
Body: 7631 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56313 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU SUPRAKLAVIKULÁRNÍM NEBO INFRAKLAVIKULÁRNÍM (AXILÁRNÍM) PŘÍSTUPEM
Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje extradurální část brachiálního plexu. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
360
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 330
Čas výkonu:360 ZUM: ne
Body: 9543 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56315 EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU - KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY
Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje brachiální plexus kombinací supraklavikulárního se zadním nebo infraklavikulárním přístupem. Při nutnosti mikrochir. sutury nervu výkon přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
630
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 600
Čas výkonu:630 ZUM: ne
Body: 15323 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56317 SKALENOTOMIE NEBO DEKOMPRESE BRACHIÁLNÍHO PLEXU EXCIZÍ PRVNÍHO ŽEBRA NEBO KRČNÍHO ŽEBRA NEBO MEGATRANSFERSUS
Typ neurochirurgické operace, při které se reviduje nebo dekomprimuje brachiální plexus ve variabilním průběhu ve skalenové úžině.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
180
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 973 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56319 DEKOMPRESE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE
Typ neurochirurgické operace, při které se získává přístup k n. ischiadicus pod gluteálními svaly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1548 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56321 DEKOMPRESE N. MEDIANI (KARPALNÍ TUNEL)
Typ neurochirurgické operace, při které se uvolňuje nerv z tlaku okolních struktur.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 596 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56323 DISCIZE N. OBTURATORIUS
Typ neurochirurgické operace, prováděné pro neztišitelné bolesti nebo addukční spasmy při paraplegiích.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
150
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 879 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56324 DEKOMPRESE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ
Typ neurochirurgické operace, při které uvolňujeme nervové struktury z komprese převážně v predilekčních místech - úžiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
180
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 973 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56325 ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ
Typ neurochirurgické operace, při které se provádí pod mikroskopem odstranění nádoru se zachováním kontinuity fasciklů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
300
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 2250 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56327 RESEKCE MORTONOVA NEUROMU
Typ neurochirurgické operace, při které resekujeme neurom na n. plantaris lateralis vzniklý v úžině mezi III. a IV. metatarsem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 490 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56329 EXCIZE TUMORU GLOMU
Typ neurochirurgické operace, při které se provádí odběr tkáně na vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 60
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2149 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56331 SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ
Typ neurochirurgické operace, při které se resekuje ggl. stellatum a část symp. krčního provazce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
270
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:270 ZUM: ne
Body: 2420 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56332 SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1984 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56411 BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.
Neurochirurgická operace, při které odebíráme část nervu k histologickému vyšetření či k jeho použití jako štěpu (lze připsat ke kódu 56414), či provádíme výkrut nervu při neuralgii n. V.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 999 ZULP:ne

Odbornost: neurochirurgie
56413 MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU
Typ neurochirurgicé operace, při které se provádí přímá sutura nervu u poškození vzniklého úrazem či odstraněním neuromu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
270
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:270 ZUM: ne
Body: 1764 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLO glu 1x3ml

Odbornost: neurochirurgie
56414 MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU S AUTOTRANSPLANTÁTEM
Typ neurochirurgické operace, při které se přemosťuje defekt nervu vzniklý úrazem nebo resekcí neuromu štěpem z odebraného kožního nervu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
300
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 2450 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56417 ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM
Typ neurochirurgické operace řešící poškození n. facialis různými operačními přístupy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 330
Čas výkonu:330 ZUM: ano
Body: 9120 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo tkáňové

Odbornost: neurochirurgie
56419 POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT
Použití oper. mikroskopu při vybraných typech neurochir. operací vyžaduje mimo příslušné nástavb. vybavení techn. erudovaného a spec. školeného neurochirurga. Mikrochir. operační technika je časově, psychicky i fyzicky velmi náročná.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 120 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Povlak na mikroskop na 1použití


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz