Počet nalezených záznamů: 22

Odbornost: kardiochirurgie
55110 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - PRIMOOPERACE
Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 9600 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

Odbornost: kardiochirurgie
55111 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - JEDNODUCHÉ - REOPERACE
Ligatura nebo resekce tepenné dučeje, bandáž plicnice.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
270
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 270
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 12517 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

Odbornost: kardiochirurgie
55115 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - PRIMOOPERACE
Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 11944 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza Gore - Tex
 • Protéza Gore - Tex
 • Materiál šicí kovový
 • Protéza Gore - Tex
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Záplata silastiková
 • Záplata Dacron
 • Protéza Gore - Tex
 • Protéza Gore - Tex
 • Protéza Gore - Tex
 • Protéza Gore - Tex
 • Záplata Dacron
 • Protéza
 • Protéza s kolagenem
 • Protéza Gore - Tex

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml
 • ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj/inf 1x50ml (nts)

Odbornost: kardiochirurgie
55116 KOREKCE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NA ZAVŘENÉM SRDCI - SLOŽITÉ NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU BEZ POUŽITÍ MO - REOPERACE
Spojkové operace, výkony na oblouku aorty a na descedentní aortě, plastika větví plicnice, atrioseptektomie valvulotomie plicnice nebo aorty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
360
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 14679 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Záplata Dacron
 • Protéza s kolagenem
 • Záplata tkáňová
 • Materiál šicí kovový
 • Záplata silastiková
 • Protéza
 • Protéza Gore - Tex

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55120 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE
Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 240
A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 19719 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Oxygenátor + sada
 • Oxygenátor + sada
 • Oxygenátor + sada
 • Sada hemofiltrační
 • Oxygenátor + sada
 • Oxygenátor + sada
 • Záplata silastiková
 • Záplata Dacron
 • Oxygenátor + sada
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Sada autotransfúzní
 • Záplata tkáňová

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55121 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD NEBO OPERACE PRO ZÁVAŽNÉ PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO OBĚHU - MTO I VČETNĚ CENY MO - REOPERACE
Uzávěr defektu septa síní secundum, redirekce parciálního anomálního návratu plicních žil, valvutomie plicnice nebo aorty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
360
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace J1 3 360
A2 5 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 25030 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Záplata Dacron
 • Oxygenátor + sada
 • Záplata tkáňová
 • Záplata silastiková
 • Sada hemofiltrační
 • Sada autotransfuzní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55130 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE
Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 300
A2 6 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 23700 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Filtr deleukotizační
 • Chlopeň
 • Oxygenátor + sada
 • Oxygenátor + sada
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Oxygenátor + sada
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Chlopeň
 • Oxygenátor + sada
 • Sada hemofiltrační
 • Sada autotransfusní
 • Záplata Dacron
 • Kanyla RCSP
 • Protéza cévní
 • Oxygenátor + sada
 • Protéza cévní
 • Chlopeň
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Záplata silastiková
 • Set k tlakovým komůrkám
 • Oxygenátor + sada

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55131 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO II VČETNĚ CENY MO - REOPERACE
Uzávěr defektu komorového septa, rekonstrukce výtokového traktu pravé komory a plicnice, plastika aortální chlopně, defekt atrioventrikulárního septa - inkompletní forma, cor triatratum, aortopulmonální okénko, spojkové operace v MO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
450
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 450
A2 6 450
Čas výkonu:450 ZUM: ano
Body: 29948 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla RCSP
 • Záplata Dacron
 • Sada autotransfuzní
 • Sada hemofiltrační
 • Set k tlakovým komůrkám
 • Záplata silastiková
 • Protéza cévní
 • Chlopeň
 • Záplata tkáňová
 • Oxygenátor + sada
 • Filtr deleukotizační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55140 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE
Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
360
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 360
J1 3 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 25786 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Oxygenátor + sada
 • Oxygenátor + sada
 • Protéza cévní
 • Oxygenátor + sada
 • Kanyla RCSP
 • Kanyla Switch
 • Katetr okluzní
 • Katetr embolektomický
 • Chlopeň
 • Chlopeň
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Záplata silastiková
 • Set s tlakovými komůrkami
 • Chlopeň
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Záplata tkáňová
 • Homograf
 • Sada hemofiltrační
 • Sada autotransfusní
 • Oxygenátor + sada
 • Záplata Dacron
 • Protéza cévní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55141 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO III VČETNĚ CENY MO - REOPERACE
Fallotova tetralog., dvojvýtoková pravá komora se subaortickým defektem, defekt atrioventrikulárního septa komplet. síňová korekce transpoz., totál. anomál. návrat plic. žil, Ebsteinova anomálie, interupce aortál. oblouku s VSD, koarktace aorty s levostr.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
540
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 540
A2 6 540
Čas výkonu:540 ZUM: ano
Body: 32497 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Homograf
 • Katetr okluzní
 • Katetr Switch
 • Kanyla RCSP
 • Záplata silastiková
 • Chlopeň
 • Katetr embolektomický
 • Záplata Dacron
 • Oxygenátor + sada
 • Set s tlakovými komůrkami
 • Sada hemofiltrační
 • Protéza cévní
 • Záplata tkáňová
 • Sada autotransfuznmí

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55150 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - PRIMOOPERACE
Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotranspl
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
420
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 420
J1 3 420
Čas výkonu:420 ZUM: ano
Body: 32910 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla RCSP
 • Záplata tkáňová
 • Sada hemofiltrační
 • Oxygenátor + sada
 • Oxygenátor + sada
 • Protéza cévní
 • Záplata Dacron
 • Záplata tkáňová
 • Sada autotransfusní
 • Oxygenátor + sada
 • Homograf
 • Oxygenátor + sada
 • Oxygenátor + sada
 • Kanyla Switch
 • Záplata silastiková
 • Filtr deleukotizační
 • Protéza cévní
 • Katetr okluzní
 • Záplata tkáňová
 • Chlopeň
 • Záplata tkáňová
 • Katetr embolektomický
 • Chlopeň
 • Oxygenátor + sada

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55151 OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD S POUŽITÍM MO - MTO IV VČETNĚ CENY MO - REOPERACE
Extrakardiální nebo intrakadiální konduit. Rekonstrukční výkony na výtokovém traktu levé komory, na kořeni aorty a na koronárních arteriích. Fontanova operace a její modifikace. Anatomická korekce transpozice. Implantace homotransplantátu nebo autotranspl
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
630
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace J1 3 630
A2 6 630
Čas výkonu:630 ZUM: ano
Body: 39105 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Záplata tkáňová
 • Katetr okluzní
 • Oxygenátor + sada
 • Záplata silastiková
 • Set k tlakovým komůrkám
 • Filtr embolektomický
 • Filtr deleukotizační
 • Sada autotransfuzní
 • Protéza cévní
 • Kanyla Switch
 • Kanyla RCSP
 • Sada hemofiltrační
 • Záplata Dacron
 • Chlopeň
 • Homograf

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55210 VÝKONY NA ZAVŘENÉM SRDCI
Operace na perikardu, MI komisurolýza, AIDC, PM, sutura srdce. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 10478 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda
 • Kardiostimulátor
 • Defibrilátor
 • Záplata umělá

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: kardiochirurgie
55215 MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA
Zavedení srdeční podpory (levostranná a pravostranná mechanická podpora selhávajícího srdce).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace J1 3 150
A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 15869 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada autotransfusní
 • Sada pro mimotělní oběh
 • Filtr deleukotizační
 • Oxygenátor ECMO
 • Čerpadlo Biomedicus

Odbornost: kardiochirurgie
55220 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - PRIMOOPERACE
Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
360
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 360
A2 6 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 31064 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Custom pack membr
 • Chlopeň srdeční
 • Kardiosteh
 • Skalpel na koronární tepnu + držák
 • Katetr pro peritoneální dialýzu
 • Filtr deleukotizační
 • Hemofilter KIT
 • BIO PUMP BP 80
 • BIO PROBE DP 38
 • Prstenec srdeční
 • Záplata umělá
 • Sada autotransfusní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: kardiochirurgie
55221 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI - REOPERACE
Revaskularizace myokardu by-passem, operace jedné chlopně srdeční, defekt septa síní u dospělých, myxom srdce, výduť levé komory izolovaná. Při příp. provedení jícnové echokardiografie přičti samostatné výkony.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
450
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace J1 3 450
A2 6 450
Čas výkonu:450 ZUM: ano
Body: 39650 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BIO PROBE DP 38
 • Filtr deleukotizační
 • BIO PUMP BP 80
 • Hemofilter KIT
 • Sada autotransfúzní
 • Kardiosteh
 • Katetr pro peritoneální dialýzu
 • Custom pack membr
 • Skalpel na koronární tepnu + držák

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: kardiochirurgie
55230 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - PRIMOOPERACE
Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
420
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 420
A2 6 420
Čas výkonu:420 ZUM: ano
Body: 40048 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Beriplast 1x3ml
 • Záplata srdeční
 • Hemofilter KIT
 • BIO PUMP BP 80
 • Balón kontrapulsní
 • Set autotransfuzní
 • Chlopeň srdeční
 • EM 1 T. U.
 • Prstenec srdeční
 • BIO PROBE OP 38
 • Protéza cévní
 • Protéza aortovalvulární
 • Katetr pro peritoneální dialýzu
 • Custom pack membr
 • Kardiosteh
 • Skalpel na koronární tepnu + držák

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: kardiochirurgie
55231 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ - REOPERACE
Výkon na více chlopních, výkon na chlopni a ACB, výkon na chlopni a hrudní aortě, výkon na hrudní aortě, operace pro poruchy srdečního rytmu ev. kombinace uvedených výkonů, korekce vrozené srdeční vady v dospělosti, defekt komorového septa po IM. Při příp
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
525
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 525
J1 3 525
Čas výkonu:525 ZUM: ano
Body: 51131 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza aortovalvulární
 • BIO PUMP BP 80
 • Skalpel na koronární tepnu + držák
 • Kardiosteh
 • EM 1 T. U.
 • Set autotransfuzní
 • Balon kontrapulzní
 • Elektrody defibrilační samolepící
 • Záplata srdeční
 • Custom pack membr
 • BIO PROBE OP 38
 • Prstenec srdeční
 • Protéza cévní
 • Hemofilter KIT
 • Katetr pro peritoneální dialýzu
 • Chlopeň srdeční

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml
 • BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLO glu 1x3ml

Odbornost: kardiochirurgie
55240 TRANSPLANTACE SRDCE - PRIMOOPERACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
330
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 330
J1 3 330
Čas výkonu:330 ZUM: ano
Body: 29799 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BIO PROBE DP 38
 • Filtr deleukotizační
 • Hemofilter KIT
 • BIO PUMP BP 80
 • Sada autotransfusní
 • Custom pack membr

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLO glu 1x3ml
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: kardiochirurgie
55241 TRANSPLANTACE SRDCE - REOPERACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
415
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 415
J1 3 415
Čas výkonu:415 ZUM: ano
Body: 38514 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Hemofilter KIT
 • Elektroda defibrilační samolepící
 • BIO PROBE DP 38
 • BIO PUMP BP 80
 • Filtr deleukotizační
 • Custom pack membr
 • Sada autotransfuzní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLO glu 1x3ml
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: kardiochirurgie
55250 STERNOTOMIE, TORAKOTOMIE
Resutura sterna ev. torakotomické rány v celé šířce pro krvácení, mediastinitidu ev. dehiscenci. Drenáž perikardu. Nelze kombinovat s jiným operačním výkonem na hrudníku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 5568 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Záplata tkáňová
 • Záplata silastiková
 • Záplata tkáňová
 • Custom pack membr.
 • Záplata Dacron
 • Troakár hrudní
 • Filtr deleukotizační
 • Záplata tkáňová

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: kardiochirurgie
55255 KONTRAPULZACE
Zavedení kontrapulzačního balonu cestou a. fem. comm. ev. jinou tepnou perkutánně nebo vypreparovanou tepnou, zavedení kontrapulzačního zařízení, zrušení kontrapulzace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace J1 3 90
A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2607 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr embolektomický
 • Balón kontrapulsní


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz