Počet nalezených záznamů: 24

Odbornost: cévní chirurgie
54110 REKONSTRUKCE TORAKOABDOMINÁLNÍ VÝDUTĚ
Operace hrudní a břišní aorty inkluzní metodou. Zrušení výdutě s náhradou postižené aorty protézou s implantací viscerálních větví abdominální aorty,za použití mimotělního oběhu nebo pumpy); INSERT INTO master VALUES (Biomedicus.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
420
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 420
A2 5 420
Čas výkonu:420 ZUM: ano
Body: 18706 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

Odbornost: cévní chirurgie
54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY /NÁHRADA BIFURKAČNÍ PROTÉZOU/ NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY
Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované suprarenálně. Rekonstrukce s implantací renálních tepen s náhradou na obě stehenní tepny /bifurkační protézou/ nebo operace pro rupturu břišní aorty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 300
A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 10308 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

Odbornost: cévní chirurgie
54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY INFRARENÁLNÍ NEBO ANEURYSMA VISCERÁLNÍCH TEPEN NEBO AORTOILICKÁ REKONSTRUKCE NEBO AORTORENÁLNÍ REKONSTRUKCE
Elektivní operace výdutě břišní aorty lokalizované na břišní aortu a pánevní tepny. /bez preparace tepen v třísle/
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 9526 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza cévní
 • Sada autotransfusní
 • Katetr AV
 • Katetr termodiluční
 • Stapler
 • Náplň do stapleru
 • Klipy titanové
 • Katetr embolektomický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54140 ARTERIA MESENTERICA - TROMBEKTOMIE, EMBOLEKTOMIE, REKONSTRUKCE
Výkon pro akutní, nebo chronickou střevní ischemii spočívající v obnovení prokrvení střeva, /trombektomie, embolektomie, dezobliterace/. Ev. s následnou resekcí ischemického střeva.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 6308 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Katetr embolektomický
 • Ethizip
 • Klipy titanové
 • Protéza PTFE
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA, INJ 5X2ML/10KU

Odbornost: cévní chirurgie
54150 BYPASS AORTO-ANONYMÁLNÍ, AORTO-SUBCLAVIÁLNÍ, AORTO-KAROTICKÝ
Přemostění uzávěru tepen odstupujících z oblouku aorty protézou vedenou z ascendentní aorty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 200
Čas výkonu:200 ZUM: ano
Body: 8887 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál šicí kovový
 • Protéza cévní PTFE
 • Zkrat intraarteriální
 • Stapler
 • Klipy titanové
 • Náplň do stapleru
 • Katetr termodiluční

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54170 PROFUNDOPLASTIKA
Odstranění stenózy arteria profunda femoris s endarterektomií, nebo rozšiřující záplatou ev. krátký femoro - profundální bypass, nebo jiná rekonstrukce zlepšující zásobení a. prof. femoris.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 4 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 4123 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Protéza cévní
 • Katetr embolektomický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku

Odbornost: cévní chirurgie
54180 REKONSTRUKCE ARTERIE VERTEBRALIS
Odstranění stenózy na a. vertebralis /dezobliterací, záplatou, nebo v případě zalomení reimplantací/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 5307 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Klipy titanové

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA, INJ 5X2ML/10KU

Odbornost: cévní chirurgie
54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BY-PASSY
Také aneurysma periferních tepen, resekce A-V malformace, femoropopliteální by-pass.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 6178 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Zkrat intraarteriální
 • Katetr embolektomický
 • Protéza cévní vyztužená
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54210 VYTVOŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ A-V PÍŠTĚLE
Jedná se o vytvoření zkratu mezi tepnou a žilou (na chirurgickém pracovišti) na horní či dolní končetině pro účely pravidelného dialyzačního programu. Zkratu se používá pro chronickou dialýzu či hemofiltraci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 2009 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Žíla allogenní
 • Katetr embolektomický
 • Protéza cévní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54220 PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
Vytvoření zkratu mezi portálním a systémovým žilním řečištěm při portální hypertensi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 6183 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr embolektomický
 • Klipy titanové
 • Stapler
 • Náplň do stapleru
 • Protéza cévní PTFE
 • Sada autotransfusní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 INJ 10X20ML
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54230 ŽILNÍ REKONSTRUKCE PRO POSTTROMBOTICKÝ SYNDROM
Cévní rekonstrukce na hlubokém žilním systému dolních končetin a pánve.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 6668 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza cévní PTFE
 • Stapler
 • Katetr embolektomický
 • Klipy titanové
 • Sada autotransfusní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54310 AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE
Odstranění stenozy tepny v oblasti aortoilické s endarterektomií a následnou přímou suturou tepny nebo záplatou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 200
A1 3 200
Čas výkonu:200 ZUM: ano
Body: 7556 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr embolektomický
 • Protéza cévní
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku

Odbornost: cévní chirurgie
54320 ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN
Odstranění sklerotické intimy v úseku periferních tepen,buď přímým výkonem z arteriotomie, či polouzavřenou metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 5208 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Protéza cévní pletená
 • Stapler
 • Katetr embolektomický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54325 AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ
Embolektomie ev. trombektomie ilických tepen, bifurkace aorty nebo distální části aorty /nepřímou metodou/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 4062 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr embolektomický
 • Stapler
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA, INJ 5X2ML/10KU

Odbornost: cévní chirurgie
54330 ILEOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBEKTOMIE
Odstranění rozsáhlé trombozy hlubokých magistrálních žil dolních končetin a pánve.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 2376 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr embolektomický
 • Klipy titanové
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
Odstranění embolu či trombu z lumina tepny otevřenou, polouzavřenou, či uzavřenou metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3244 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr embolektomický
 • Stapler
 • Stapler
 • Klipy titanové

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: cévní chirurgie
54510 PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
Dilatace či zprůchodnění arteriální stenosy neb obliterace pomocí angioplastického balonkového katetru intraluminálně peroperačně zavedeného.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2097 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr balónkový angioplastický
 • Katetr embolektomický
 • Stříkačka s manometrem

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA INJ 5X1ML/5KU

Odbornost: cévní chirurgie
54810 PEROPERAČNÍ ANGIOGRAFIE
Peroperační kontrastní rentgenové vyšetření tepen nebo žil v dané lokalizaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 377 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • IODAMIDE 380 inj 5x20ml 80%

Odbornost: cévní chirurgie
54830 BIOPSIE TEMPORÁLNÍ ARTERIE VČETNĚ JEJÍ LIGATURY, PREPARACE JINÝCH TEPEN
Diagnostická excise části temporální arterie. Tento výkon se užívá i při preparaci a. radialis, a. circumflexa femoris pro intraarteriální infuzi, monitoraci a pod. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 524 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr intraarteriální

Odbornost: cévní chirurgie
54850 CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ INFEKCE CÉVNÍ PROTÉZY V AORTOFEMORÁLNÍM ÚSEKU
Extirpace infikované protézy, řešení aorto-enterické píštěle , revaskularizace extraanatomickým bypassem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
360
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 360
J1 3 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 14218 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Katetr embolektomický
 • Sada autotransfusní
 • Stapler
 • Katetr termodiluční
 • Ethizip
 • Protéza armovaná (PTFE)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: cévní chirurgie
54880 TOTÁLNÍ EXSTIRPACE NÁDORU KAROTICKÉHO GLOMU
Totální extirpace tumoru chemoreceptorové tkáně ve větvení a.carotis comm.,někdy spojená s nutností rekonstrukce a carotis interna.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 200
Čas výkonu:200 ZUM: ano
Body: 6845 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Set pro vnitřní zkrat jednorázový
 • Záplata PTFE

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x2ml/10ku

Odbornost: cévní chirurgie
54910 PLIKACE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
Výkon spočívající v prošití lumina dolní duté žíly či naložení částečně okludující svorky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 3239 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Svorka Miles-De Weese
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Surgicel

Odbornost: cévní chirurgie
54930 VYSOKÁ LIGATURA VENAE SAPHENAE MAGNAE + STRIPPING SUBFASCIÁLNÍ LIGATURY VV. PERFORANTES
Radikální extirpace insuficientního kmene v. saph. magna, ev. v. saph. parva, extirpace varikosních větví, subfasciální ligatura vv. perforantes. Výkon na jedné končetině.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
1
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1305 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klipy titanové
 • Stapler

Odbornost: cévní chirurgie
54990 ODBĚR ŽILNÍHO ŠTĚPU
Odběr v. saph. magna z bérce i ze stehna, nebo v. saph. parva. Je jako doplňkový kód ke kterémukoliv kódu odb 504, 505. Výkon lze vykázat 1krát při každé operaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz