Počet nalezených záznamů: 52

Odbornost: úrazová chirurgie
53111 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNÉ FALANGY - METAKARPU, VČETNĚ ZLOMENINY BENETOVY
Zavřená repozice. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatné výkony.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53112 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY - METAKARPU, KAŽDÁ DALŠÍ NA STEJNÉ STRANĚ - PŘIČTI
Zavřená repozice každého dalšího zlomeného kostního článku nebo luxovaného kostního článku, zlomeného nebo luxovaného metakarpu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53115 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KARPU NEBO INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY RUKY A ZÁPĚSTÍ
Zavřená repozice luxace karpu nebo nitrokloubní zlomeniny ruky a zápěstí. Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - přičti jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53117 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE LOKETNÍHO KLOUBU NEBO HLAVIČKY RADIA
Zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia. Následná fixace - samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53119 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENIN PŘEDLOKTÍ, LOKTE, PAŽE NEBO PLETENCE PAŽNÍHO A LUXACE GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU
Následná fixace sádrovým obvazem nebo dlahou - samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53151 OTEVĚNÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU
Krvavá repozice zlomeniny falangy a stabilizace zlomeniny vnitřní fixací, intramedulární fixací ev. zevní fixací.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 684 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53152 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY NEBO LUXACE FALANGY NEBO METAKARPU ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 168 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53155 OTEVŘENÁ REPOZICE - SYNTÉZA LUXACE KARPU - INTRAARTIKULÁRNÍ ZLOMENINY ZÁPĚSTÍ - KOSTÍ KARPU
Otevřená repozice luxace karpu, nitrokloubní zlomeniny zápěstí a kostí karpu se suturou kloubního pouzdra, případnou transfixací nebo syntézou. Následná fixace sádrovým obvazem, dlahou - přičti jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1391 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53157 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY JEDNÉ KOSTI PŘEDLOKTÍ
Krvavá repozice zlomeniny jedné kosti předloktí v diafýze a osteosyntéza.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
4
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1564 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53159 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN OBOU KOSTÍ PŘEDLOKTÍ
Krvavá repozice /Beydovým přístupem respektive dvěma samostat. přístupy v distálních 2/3 předloktí/ a osteosyntéza zlomenin obou kostí předloktí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1974 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53161 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA IZOLOVANÉ ZLOMENINY V OBLASTI LOKETNÍHO KLOUBU VČETNĚ SUTURY VAZŮ A ŠLACH
Krvavá repozice a osteosyntéza zlomeniny jednoho epi-/kondylu humeru, hlavičky humeru, hlavičky radia, olecranonu, processus cronoides ulny přístupem předním /radiálním /ulnárním nebo přístupem k olecranonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 4 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1800 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cerkláž tahová
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53163 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA VÍCEÚLOMKOVÝCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI /SUPRA-/DIAKONDYLICKÝCH/
Krvavé napravení postavení úlomků-/diakondylické zlomeniny pažní kosti a osteosyntéza odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2510 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53213 ZAVŘENÁ REPOZICE A NITRODŘEŇOVA OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ KOSTI
Zavřená repozice zlomeniny v diafýze pažní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1635 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53253 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DIAFÝZY PAŽNÍ KOSTI
Otevřená repozice zlomeniny v diafýze pažní kosti s následnou osteosyntézou odpovídajícím osteosyntetickým materiálem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
4
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2344 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53255 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN HORNÍHO KONCE PAŽNÍ KOSTI/KLOUBNÍ JAMKY NEBO KRČKU LOPATKY
Krvavá repozice více úlomkových zlomenin horního konce pažní kosti /zlomenin kloubní jamky nebo krčku lopatky předním případně zadním přístupem a stabilizace osteosyntézou .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2814 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53257 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI VČETNĚ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE
Krvavá repozice zlomenin v oblasti diafýzy klíční kosti a stabilizace osteosyntézou . Krvavé napravení luxace acromioclavicul. skloubení (resp. zlom. acromia či later. konce klíčku) se stabil. klíč. kosti osteosynt. taž. šroubem k processus coracoideus a
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 4 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1619 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53259 OTEVŘENÁ REPOZICE A VNITŘNÍ FIXACE VYMKNUTÍ STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU
Krvavá repozice luxace ve skloubení mezi klíční kostí a hrudní kostí a její fixace (dle zvolené metody).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 4 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1554 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53411 NÁPLASŤOVÁ FIXACE ZLOMENINY KOSTNÍHO ČLÁNKU NEBO MEZIČLÁNKOVÉ LUXACE PRSTCŮ NOHY
Přiložení náplasťového obvazu k fixaci poraněného prstce nohy.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53413 ZAVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY BÉRCE VČETNĚ NITROKLOUBNÍ LOKALIZACE V OBLASTI KOLENA A HLEZNA A LUXACÍ HLEZNA A NOHY
Zavřená repozice zlomeniny a její fixace. Fixaci sádrou - přičti samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 33 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53415 ZAVŘENÁ REPOZICE LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU NEBO PATELY
Zavřená repozice luxace kolenního kloubu (pouze při hospitalizaci) nebo pately. Následná fixace - samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53417 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE
Zlom. diafýzy a suprakondylické oblasti femuru - zavřená repozice skeletární trakcí za poraněnou DK.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 239 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53419 ZLOMENINA KRČKU FEMURU - ZAVŘENÁ REPOZICE S TRAKCÍ
Zlomenina krčku femuru, konzervativním způsobem, zajištěná skeletární trakcí DK.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 228 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53421 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - KONZERVATIVNÍ TERAPIE
Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula, léčená konzervativní repozicí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
4
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 86 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53423 IZOLOVANÉ ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE
Nekrvavá repozice a následné konzervativní léčení zlomeniny pomocí trakce fixačního obvazu, polohování apod. Výkon kalkulován bez anestézie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 580 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53425 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - KONZERVATIVNÍ TERAPIE
Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo bez operační repozice, tj. pomocí skeletární trakce, zevní fixace, pánev. závěsu, event. kombinací těchto výkonů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1558 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fixatér zevní

Odbornost: úrazová chirurgie
53451 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE JEDNOHO METATARSU
Otevřená repozice v oblasti metatarsu spolu s osteosyntézou nebo transfixací. Následný fixační obvaz je samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace A0 2 40
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 834 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53453 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NEBO LUXACE VÍCE METATARSŮ - ZA KAŽDÝ DALŠÍ NA JEDNÉ STRANÉ PŘIČTI
Otevřená repozice za každý další v oblasti metatarsů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace A0 2 20
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 158 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53455 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY KOSTI PATNÍ
Krvavá repozice fragmentů laterálním a/nebo mediálním přístupem/-y, vyplnění defektu spongiosní kostí a osteosyntéza.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2037 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53457 ZLOMENINY DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S NITROKLOUBNÍ LOKALIZACÍ - OTEVŘENÁ REPOZICE S OSTEOSYNTÉZOU
Otevřená - operační repozice nitrokloubní zlomeniny dolního konce bérce a hlezna a její vnitřní nebo zevní osteosyntéza, případně doplněná spongioplastikou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2143 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53459 OTEVŘENÁ REPOZICE NITROKLOUBNÍCH KOMPRESNÍCH ZLOMENIN DOLNÍHO KONCE BÉRCE A HLEZNA S OSTEOSYNTÉZOU
Otevřená repozice nitrokloubních kompresních zlomenin dolního konce bérce a hlezna s osteosyntézou s luxací / bez luxace talu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2792 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • NOXYFLEX PRO INSTILL. plv 10x2.5gm

Odbornost: úrazová chirurgie
53461 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE TIBIE - DIAKONDYLICKÁ - OTEVŘENÁ REPOZICE
Zlomenina horního konce tibiae postihující /ev. oddělující oba tib. kondyly/ s nebo bez postižení fibuly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3556 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • NOXYFLEX PRO INSTILL. plv 10x2.5gm

Odbornost: úrazová chirurgie
53463 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA PATELY NEBO PATELEKTOMIE
Otevřená repozice a osteosyntéza zlomeniny pately nebo patelektomie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1208 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53465 OTEVŘENÁ REPOZICE LUXACE PATELY AKUTNÍ / RECIDIVUJÍCÍ
Otevřená repozice akutní nebo recidivující luxace pately s prostou suturou závěsného aparátu pately.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
80
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1601 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53467 ZLOMENINY TIBIÁLNÍHO NEBO FIBULÁRNÍHO PLATEAU TIBIE - OTEVŘENÁ REPOZICE
Zl. tibiálního nebo fibulárního plateau tibiae - otevřená repozice a osteosyntéza s nebo bez účasti fibuly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2265 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • NOXYFLEX PRO INSTILL. plv 10x2.5gm

Odbornost: úrazová chirurgie
53469 ZLOMENINA DIAFÝZY A SUPRAKONDYLICKÉ OBLASTI FEMURU - OTEVŘENÁ REPOZICE
Zlomenina diafýzy femuru - otevřená repozice a fixace různými t.č. dostupnými metodami osteosyntézy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3831 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • NOXYFLEX PRO INSTILL. plv 10x2.5gm

Odbornost: úrazová chirurgie
53471 ZLOMENINA HORNÍHO KONCE FEMURU - REPOZICE OTEVŘENÁ
Otevřená - operační repozice a osteosyntéza zlomeniny horního konce femuru bez ohledu na anatomickou lokalizaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 4 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2662 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53473 ZLOMENINA VELKÉHO TROCHANTERU
Osteosyntéza velkého trochanteru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1510 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53475 LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - OPERAČNÍ TERAPIE
Prostá luxace hlavice fem. z acetabula bez zlomeniny acetabula léčená operační repozicí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2603 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53479 ZLOMENINA HLAVICE FEMURU SE ZLOMENINOU ACETABULA /PIPKIN/ OTEVŘENÁ REPOZICE A REKONSTRUKCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 4244 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Lepidla kostní

Odbornost: úrazová chirurgie
53481 ZLOMENINA ACETABULA - JEDNOHO PILÍŘE EVENT. JEHO ČÁSTI - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ
Zlomenina acetabula jednoho pilíře event. jeho části (např. zadní hrany acetabula) operační repozice a osteosynt. fixace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 4228 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53483 ZLOMENINA ACETABULA - OBOU PILÍŘŮ - LÉČENÁ OTEVŘENOU REPOZICÍ
Zlomenina obou nosných pilířů acetabula reponovaná operací a fixovaná osteosyntézou dle charakteru zlomeniny (dlahy, šrouby, tahové kličky).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
6
270
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 270
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 5184 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53485 ZLOMENINY PÁNEVNÍHO KRUHU - NESTABILNÍ - S OPERAČNÍ TERAPIÍ
Nestabilní zlomeniny pánevního kruhu, repozice dosaženo operační repozicí a vnitřní fixací fragmentů, event. s kombinací se zevní fixací.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
210
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 5173 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • NOXYFLEX PRO INSTILL. plv 10x2.5gm

Odbornost: úrazová chirurgie
53487 ZLOMENINY PÁNEVNÍCH KOSTÍ
Zlom. acetabula (1 ev. 2 pilířů, ev. hlavice fem.) s luxací či bez luxace hlavice femuru léčené skeletární trakcí axiálně či bočně, ev. kombinací obou - krvavá repozice a operační léčení zlomeniny pánevních kostí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2183 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53490 ROZSÁHLÉ DEBRIDEMENT SLOŽITÝCH OTEVŘENÝCH ZLOMENIN
Primární ošetření složitých otevřených zlomenin excizí a extirpací života neschopných částí tkání a kostních úlomků, event. cizích těles. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1535 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53511 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ A KOLENO
Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 733 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53513 SUTURA ŠLACHY EXTENZORU - MIMO RUKU A ZÁPĚSTÍ - PŘIČTI ZA KAŽDÝ DALŠÍ
Obecný výkon sloužící k sutuře šlachy extenzoru mimo ruku, zápěstí a koleno, přičítá se při sutuře druhé a dalších šlach.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 86 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53515 SUTURA ŠLACHY EXTENSORU RUKY A ZÁPĚSTÍ
Včetně ošetření kožního krytu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A0
2
45
OM: A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 520 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53517 SUTURA NEBO REINSERCE ŠLACHY FLEXORU RUKY A ZÁPĚSTÍ
Včetně ošetření kožního krytu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 546 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53519 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU V OBLASTI HLEZNA A TARZU
Výkon kalkulován bez anestezie. Sádrovou fixaci - výkon přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 734 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53521 SUTURA ACHILLOVY ŠLACHY - ČERSTVÁ RUPTURA
Výkon je prováděn při akutním přerušení Achillovy šlachy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 784 ZULP:ne

Odbornost: úrazová chirurgie
53523 SUTURA ČERSTVÉHO PORANĚNÍ JEDNOHO VAZU, EVENT. ŠLACHY V OBLASTI KOLEN. KLOUBU
Otevřené ošetření čerstvého poranění jednotlivých zkřížených vazů, ev. lig. patellae nebo ten. m. quadriceps fem..
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1752 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: úrazová chirurgie
53525 SUTURA ČERSTVÉHO ROZSÁHLÉHO PORANĚNÍ VAZIVOVÉHO APARÁTU KOLENNÍHO KLOUBU
Akutní sutura, rekonstrukce, ev. plastika zkřížených, postranních vazů, ev. menisků, ev. šlach, kolenního kloubu, tzn. ošetření maligní triády apod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2394 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz