Počet nalezených záznamů: 31

Odbornost: dětská chirurgie
52021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 173 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM CHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52111 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA AVULZNÍCH ZLOMENIN PÁNVE U DĚTÍ
Avulze spina iliaca ant., sup., et inf. a tuber ossis ischii event. jiné.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
100
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1792 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: dětská chirurgie
52113 NITRODŘEŇOVÁ OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN DLOUHÝCH KOSTÍ U DĚTÍ
Osteosyntéza dle Kuntschera, Kirschnerovými dráty, Enderovými pruty, dle Hackethala, dle Prevot-Metaizeaua.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2604 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: dětská chirurgie
52115 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ
Především separace proximální epifýzy radia, celé distální epifýzy humeru u malých dětí. Nelze použít k vykázání repozice klíční kosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52117 REPOZICE BOLESTIVÉ PRONACE U DĚTÍ
Pronatio dolorosa
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52119 TRAKČNÍ LÉČBA ZLOMENIN U DĚTÍ
Skeletální trakce aplikovaná u metafyzárních a diafyzárních zlomenin femuru, obvykle za distální metafýzu femuru K drátem, či za proximální metafýzu tibie K drátem či šroubem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 510 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: dětská chirurgie
52121 OTEVŘENÁ REPOZICE A OSTEOSYNTÉZA FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ
Poranění distální fýzy humeru, proximální fýzy radia a ulny, kolene, tibie, fibuly a klíčku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2210 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: dětská chirurgie
52123 ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ U DĚTÍ S PERKUTÁNNÍ OSTEOSYNTÉZOU
Separace distální epifýzy femuru a proximální epifýzy tibie, epifyzární zlomeniny s perkutánní osteosyntézou Kirschnerovými dráty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 657 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: dětská chirurgie
52211 OPERACE PRO KONGENITÁLNÍ ATRESII JÍCNU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 6065 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52213 PYLOROMYOTOMIE U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ
Pyloromyotomie u novorozenců a kojenců.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1623 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52215 GASTROSTOMIE U NOVOROZENCŮ NEBO KOJENCŮ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1711 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52217 OPERACE PRO PERFORACI ŽALUDKU U NOVOROZENCŮ
Operace pro perforaci žaludku u novorozenců.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2613 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52219 OPERACE PRO NEKROTISUJÍCÍ ENTEROKOLIDU
Nejčastěji se jedná o nedonošené, těžce alterované novorozence, s nutností řízené ventilace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3719 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52221 ATRESIE TENKÉHO STŘEVA VČETNĚ DUODENA U NOVOROZENCŮ NEBO MECONIOVÝ ILEUS NEBO OPERACE PRO LADŮV SYNDROM
Atresie tenkého střeva včetně duodena u novorozenců.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2478 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52223 OPERACE DUPLIKATURY GIT
Rozsah oper. výkonu je podmíněn lokalizací. a charakterem duplikatur. U cystic. duplikat. může být stav vyřešen excizí nebo resekcí střeva, u duplikat. longitudinál. se jedná o dlouhodobý výkon, při němž musí být odstraněna sliznice ze zdvojen. úseku stře
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
270
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 270
Čas výkonu:270 ZUM: ne
Body: 3592 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x1ml

Odbornost: dětská chirurgie
52225 KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU - PORTOENTEROANASTOMOSA)
Resekce malformovaných nebo atretických žlučových cest a vytvoření neocholedochu ze střevní kličky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 6155 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RTG kontrastní látka

Odbornost: dětská chirurgie
52227 ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
330
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 300
Čas výkonu:330 ZUM: ano
Body: 7789 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Surgicel absorbable haemostat. sterile 5x7 cm

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: dětská chirurgie
52229 HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 6923 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Surgicel absorbable haemostat. steril 5x7 cm

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: dětská chirurgie
52231 OPERACE OMFALOKÉLY NEBO GASTROSCHÍZY
Výkon lze provést jen u části těchto vad, spočívá v repozici vyhřezlých orgánů a uzávěru všech vrstev břišní stěny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 4073 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál rekonstrukční

Odbornost: dětská chirurgie
52233 KOREKCE KLOAKÁLNÍ MALFORMACE
Zadní sagitální anorekto-vagino-uretro plastikou dle Peny, a/ bez abdominálního, b/ s abdominálním přístupem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
420
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 3 420
Čas výkonu:420 ZUM: ne
Body: 6567 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52235 KOREKCE NÍZKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITÁLNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3799 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52237 KOREKCE VYSOKÉ VROZENÉ ANOREKTÁLNÍ NEPRŮCHODNOSTI ZADNÍ SAGITALNÍ ANOREKTÁLNÍ PLASTIKOU PODLE PENY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 6194 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52239 KOREKCE VYSOKÉ ANOREKTÁLNÍ MALFORMACE
Zadní sagitální anorektoplastika podle Peny, včetně abdominálního přístupu
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
570
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 570
Čas výkonu:570 ZUM: ne
Body: 8299 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Krevní konzerva

Odbornost: dětská chirurgie
52311 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET
Incize v třísle. Vypreparována aponeurosa zevního šikmého svalu (u dívek otevřen třís. kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 652 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52313 OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET
Incize v třísle. Vypreparována aponeurosa zevního šikmého svalu (u dívek a chlapců nad 6 let otevřen třís.kanál). Preparace a podvaz vaku. Plastika kanálu tříselného. Steh podkoží a kůže.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 433 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52317 OPERACE VROZENÉ BRÁNIČNÍ KÝLY V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5226 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Záplata tkáňová

Odbornost: dětská chirurgie
52411 TORAKO - MEDIASTINOSKOPIE
Tato metoda slouží k objasnění patologických procesů v dutině hrudní a v mediastinu, snižuje invazivitu chirurgického zákroku, zkracuje dobu hospitalizace. Provádí se speciálními přístroji a instrumentáriem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1126 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Systém drenážní trojkomorový
 • Klipy titanové

Odbornost: dětská chirurgie
52413 EXSTIRPACE SAKROKOKCYGEÁLNÍHO TERATOMU U DĚTÍ
Odstranění teratomu z perineálního přístupu, s resekcí kostrče, při vysokém uložení tumoru ještě připojena laparotomie s odstraněním zbytku tumoru z malé pánve.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 4505 ZULP:ne

Odbornost: dětská chirurgie
52415 HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 324 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • SKIABARYUM plv 1x1000gm


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz