Počet nalezených záznamů: 112

Odbornost: chirurgie
51011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 92 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 35 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 146 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 106 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY
Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii. Za odstranění každé, více jak jedné lese, přičti třetinu vypočítané hodnoty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 835 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • PATENTBLAU V inj 1x2ml/50mg

Odbornost: chirurgie
51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
50
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 959 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1568 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 965 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál šicí vstřebatelný

Odbornost: chirurgie
51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMOZ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 3369 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY
U terciální hyperparatyreozy (nemoc. po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech přištítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreozy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
6
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3030 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t.j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incisi abscesu štítné žlázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 917 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ
Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
140
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 140
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 1858 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51127 HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)
Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1594 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51129 TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE
Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 210
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 3216 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál šicí kovový

Odbornost: chirurgie
51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU
U nemocných s primární hyperparatyreozou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2131 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51133 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ
U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 210
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 3469 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51211 MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
105
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 105
Čas výkonu:105 ZUM: ne
Body: 4436 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 4343 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sání hrudní, trojkomorové, uzavřený systém
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
6
300
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 7249 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 6555 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sonda jejunostomická
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO /JEJUNO/ ANASTOMOZA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
420
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 420
Čas výkonu:420 ZUM: ano
Body: 7775 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51221 REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMOZOU NA KRKU
Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
480
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 480
Čas výkonu:480 ZUM: ano
Body: 8504 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMOZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
420
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 420
Čas výkonu:480 ZUM: ano
Body: 9498 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Kanyla tracheostomická
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU /HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY./
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 4492 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Endoprotéza jícnu
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE
Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 265 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr balonkový dilatační
 • Endoprotéza plastová
 • Endoprotéza kovová
 • Stent jícnový

Odbornost: chirurgie
51227 OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3087 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51231 BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE
Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 77 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla bioptická

Odbornost: chirurgie
51233 EXCISE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII
Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excise může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 310 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51235 PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTEKTOMIE JEDNODUCHÁ
Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog. afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
60
OM: A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1253 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51237 KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTEKTOMIE RADIKÁLNÍ
Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog. afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1870 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51239 RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN
Odstranění mízních uzlin v axilární jamce nebo třísle.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1842 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51311 SPLENEKTOMIE
Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 100
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1984 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2378 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2272 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Síťka na slezinu

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TACHOCOMB
 • TISSUCOL KIT kit 1x1ml

Odbornost: chirurgie
51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
360
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 18184 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ
Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomosa pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
210
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 210
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 5628 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE /WHIPPLE/
Včetně příslušných anastomos.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
360
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 8603 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Stapler
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • STILAMIN inj sic 1x3mg

Odbornost: chirurgie
51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU
Laváž dutiny břišní má vlastní kod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2856 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Ethizip

Odbornost: chirurgie
51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE
V případě použití přičti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
300
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 6863 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • STILAMIN inj sic 1x3mg

Odbornost: chirurgie
51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE
Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
170
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 170
Čas výkonu:170 ZUM: ne
Body: 4014 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51331 VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA
Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. píštělí či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
140
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 140
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 3014 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51333 PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY
Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duktojejunoanastomoza včetně duodenum šetřící pankreatektomi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 6217 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51341 TRANSPLANTACE JATER
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
1
540
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 540
J1 3 300
A2 5 540
A2 6 540
Čas výkonu:540 ZUM: ano
Body: 52522 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada autotransfusní
 • Filtr deleukotizační
 • Kanyla Ryggova
 • Sada autotransfusní
 • Sada pro mimotělní oběh

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • KRYOPROTEIN

Odbornost: chirurgie
51342 PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU
Jedná se o perkutanní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
55
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:55 ZUM: ano
Body: 392 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla punkční
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: chirurgie
51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER
Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití lasseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1684 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tkanina hemostatická vstřebatelná

Odbornost: chirurgie
51345 PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER
Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat. léze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 4360 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Tkanina hemostatická vstřebatelná

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TACHOCOMB spn 1x1ks (25x30x40mm)
 • TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml

Odbornost: chirurgie
51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ
Použití peroperační sonografie nebo lasseru se vykáží zvláštními kódy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
400
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 400
Čas výkonu:400 ZUM: ano
Body: 8174 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Tkanina hemostatická vstřebatelná

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TACHOCOMB
 • TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml

Odbornost: chirurgie
51349 OTEVŘENÁ DRENÁŽ ABSCESU JATER, CYSTY JATER NEBO SUBFRENICKÉHO ABSCESU
Stejně vykázat marzupializaci cysty. Použití sonografů peroperačně či rtg vykázat zvláštním kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
105
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 105
Čas výkonu:105 ZUM: ne
Body: 2148 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51351 EXCIZE PAPILY VATERSKÉ S REIMPLANTACÍ VÝVODU SLINIVKY A ŽLUČOVODU DO DUODENA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 4230 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51353 PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA. PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
Zahrnuje všechny zmíněné úkony zejména při ileu nebo peritonitídě s původem na tenkém střevě!
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1933 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sonda intubační

Odbornost: chirurgie
51355 DVOJ - A VÍCENÁSOBNÁ RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA, STRIKTUROPLASTIKA
Resekce dvou a více úseků tenkého střeva s následnými anastomózami, nebo dvě a více anastomóz tenkého střeva bez resekce. Strikturoplastika, ev. strikturoplastiky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3606 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Staplery
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
Jejunostomie, ileostomie: Založení, úprava nebo uzávěr stomií tenkého střeva /stomie dekompresní, nutriční/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 2459 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pomůcka stomická

Odbornost: chirurgie
51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
Zahrnuje všechny druhy resekcí na tlustém střevě včetně hemikolektomie vpravo i vlevo, včetně resekce ileocekální, s bezprostř.založenou anastomozou nebo stomií, včetně stomie protektivní. Zahrnuje by-passy tlustého střeva,včetně anastomóz mezi tenkým a t
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 4075 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pomůcka stomická
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51361 KOLEKTOMIE SUBTOTÁLNÍ S ILEOSTOMIÍ A UZÁVĚREM REKTA NEBO S ILEOREKTÁLNÍ ANASTOMÓZOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
200
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 200
Čas výkonu:200 ZUM: ano
Body: 4987 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pomůcka stomická
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Antibiotikum

Odbornost: chirurgie
51363 KOLEKTOMIE TOTÁLNÍ S ILEÁLNÍM POUCHEM A ILEOANÁLNÍ ANASTOMÓZOU. PANPROKTOKOLEKTOMIE
Úplná kolektomie s mukozní proktektomií a ileálním rezervoárem, nebo úplná kolektomie s proktektomií a ileostomií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
300
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 6201 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pomůcka stomická
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51365 UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ
Uzávěr stomií, operační redukce prolapsu stomie, operační dilatace stomie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1586 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pomůcka stomická
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51367 APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1146 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51369 APENDEKTOMIE PŘI PERFORAČNÍ APENDICITIDĚ S PERITONITIDOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1622 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51371 CHOLECYSTEKTOMIE
Cholecystektomie zahrnuje vlastní výkon, peroperační další vyšetření např. cholangiografii nutno vykázat vlastním kódem, stejně tak ev. další výkony na žlučovodech.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
70
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 70
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1832 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51373 CHOLECYSTOSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
50
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 70
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1650 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51375 TRANSDUODENÁLNÍ SFINKTEROTOMIE S CHOLEDOCHOTOMIÍ
Jako samostatný výkon. Peroperační cholangiografie a choledochoskopie se vykazují zvláštními kódy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 3130 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51377 BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM
Rozumí se anastomóza žlučníku, žlučovodu i hepatiku pod i nad bifurkací s GIT. Cholangiografie, sonografie a choledochoskopie se vykazují svým kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2052 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51379 CHOLEDOCHOTOMIE
Patří sem choledochotomie jako výkon jediný /drenáž extrakce kamenů/. Zvláštním kódem se vykazuje peroperační cholangiografie, sonografie a choledochoskopie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1975 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51381 REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH
Plastika žlučových cest ev. hilová anastomóza. Peroperační sonografie, cholangiografie a choledochoskopie se vykazují vlastními kódy. Smyslem výkonu je zajistit odtok žluči při stenozách a uzávěrech žlučovodů iatrogenního, zánětlivého i nádorového původu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5108 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stent
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51383 GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1624 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51385 RESEKCE ŽALUDKU S ANASTOMOZOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 3337 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51386 SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
Lokální výkon na stěně žaludku, duodena, tenkého či tlustého střeva /excize, sutura doplněná omentoplastikou/. Další výkony, jako vagotomie, pyloroplastika nebo resekce a anastomóza se vyjádří svým kódem. Podvaz magistrátních tepen je součástí výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
5
100
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 100
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 2216 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51387 TOTÁLNÍ GASTREKTOMIE, SUBTOTÁLNÍ GASTREKTOMIE
Kodem jsou vyjádřeny všechny typy totální a subtotální gastrektomie. Ev. další výkony vyjádřit vlastními kódy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5482 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51388 GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A /NEBO/ ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
Kod zahrnuje všechny modifikace výkonu, současně složitější pyloroplastiky /gastroduodenoanastomózu/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2221 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51389 KMENOVÁ A SELEKTIVNÍ PŘÍP. PROXIMÁLNÍ SELEKTIVNÍ VAGOTOMIE A VÝKONY V OBLASTI EZOFAGIÁLNÍHO HIATU S ABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM NEBO BRÁNIČNÍ KÝLA I POÚRAZOVÁ
Pyloroplastika nebo jiný drenážní výkon se vykáží vlastním kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2726 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51391 LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
130
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 130
Čas výkonu:130 ZUM: ano
Body: 3930 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Biethium HB12
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: chirurgie
51392 RELAPAROTOMIE PRO POOPERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS
Pod tímto kódem vykazovat i second look operaci
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1308 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Ethizip

Odbornost: chirurgie
51393 EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 1119 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51394 UZÁVĚR STĚNY BŘIŠNÍ PO EVISCERACI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1477 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Ethizip

Odbornost: chirurgie
51395 PUNKCE PERITONEÁLNÍ DIAGNOSTICKÁ ČI TERAPEUTICKÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 485 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51397 OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1932 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Ethizip

Odbornost: chirurgie
51411 OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU
Exstirpace a resekce tumorů při použití operačního rektoskopu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
130
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 130
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 1518 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51413 ANOREKTÁLNÍ MANOMETRIE
Měření fyziol. parametrů anorektální oblasti včetně ev. biofeedback.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 302 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51415 ABDOMINOPERINEÁLNÍ, VAGINÁLNI, SAKRÁLNÍ AMPUTACE REKTA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
3
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 5021 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51417 MALÝ CHIRURGICKÝ VÝKON V OBLASTI ANU NEBO REKTA VČETNĚ LIGACE HEMORRHOIDŮ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 měsíc
A1
3
20
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 117 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51419 MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2063 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51421 KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI
Přímá rekonstrukce svěrače po traumatu složitá, rekonstrukční výkony pro anální inkontinenci přímo na svěračích nebo korekce pomocí transpozice okolních svalů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 4586 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51423 DIVULZE ANU EV. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE
Šetrné roztažení análního svěrače k účelům vyšetřovacím nebo terapeutickým.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51425 HEMOROIDEKTOMIE
Operačním postupem-Whitehead, Milligan-Morgan a pod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 157 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51511 OPERACE KÝLY INGUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ - DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH
Při resekci střeva přičti příslušný kód.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1452 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51513 INGUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII
V případě resekce střeva přičti příslušný kód.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2367 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51515 OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ - DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA
V případě resekce střeva přičti příslušný kód.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1699 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51517 OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2380 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Síťka prolenová

Odbornost: chirurgie
51518 OPERACE VNITŘNÍ KÝLY
Přičti ev. resekci střeva.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1627 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Ventrofil

Odbornost: chirurgie
51519 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY
Ošetření kýly, která již jedenkrát či vícekrát operována byla a recidivuje z jakýchkoli příčin.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1749 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Síťka prolenová

Odbornost: chirurgie
51611 PEROPERAČNÍ POUŽITÍ SONOGRAFU CHIRURGEM
Přičti ke kódu základního výkonu . Nelze vykázat s jiným sonografickým vyšetřením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
10
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51613 PEROPERAČNÍ CHOLEDOCHOSKOPIE
Jde o optické vyšetření mimojaterních žlučovodů s možností odstranění kamenů nebo odebrání bioptického materiálu. Výkon se vykazuje pouze jako součást jiné operace na žlučových cestách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 111 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51615 PEROPERAČNÍ CHOLANGIOGRAFIE /CYSTOGRAFIE A POD.
Výkon provedený chirurgem, přičti k základnímu výkonu
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
15
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 300 inj 10x20ml

Odbornost: chirurgie
51617 POUŽITÍ CHOLEDOSKOPU PŘI LAPAROSKOPICKÉM VÝKONU
Vyšetření stenos, lithiasy žlučovodu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 237 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51618 POUŽITÍ ND-YAG LASERU PŘI CHIRURGICKÉM VÝKONU
Použití při klasické i laparoskopické operaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 137 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51619 PH METRICKÁ STUDIE V CHIRURGII
pH metrická studie před, při nebo po operaci k posouzení gastrooesofageálního refluxu nebo žaludeční acidity v průběhu operace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 75 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51711 VÝKON LAPAROSKOPICKÝ A TORAKOSKOPICKÝ
Nelze kombinovat s diagnostickou laparoskopií a torakoskopií. Způsob vykazování je popsán v kapitole "Další pravidla pro vykazování výkonů."
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 9/1 den
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 646 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Laparobag
 • Jehla Veressiho
 • Lepidlo fibrinové
 • Trokar, průměr 10/12 mm (TS 112)
 • Náplně do staplerů
 • Šnek nastavitelný stabilizační (ET 128)
 • Redukce na trokar, průměr 5 mm
 • Staplery
 • Ligaclipy
 • Prstenec biofragmentabilní
 • Síťka hemostatická
 • Endo-klička
 • Síťka prolénová
 • Materiál šicí endoskopický
 • Endoclipy

Odbornost: chirurgie
51713 DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE
Zjištění rozsahu onemocnění nebo poranění, posouzení operability. Nelze kombinovat s laparoskopickým a torakoskopickým výkonem terapeutickým.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 4517 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51810 EXENTERACE PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ
Odstranění rekta, gyn. orgánů, moč. měchýře včetně rekonstrukce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
420
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 420
Čas výkonu:420 ZUM: ano
Body: 10256 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: chirurgie
51811 ABSCES NEBO HEMATOM SUBKUTANNÍ, PILONIDÁLNÍ, INTRAMUSKULÁRNÍ - INCISE, DRENÁŽ
Odstranění obsahu /krev, hnis a pod./ navenek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51812 ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO NEBO PRESAKRÁLNÍHO NÁDORU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 5130 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51813 OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ /HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC/
Excize pilonidálního sinu s následným otevřeným léčením ev. primárním stehem oper. rány. Excize zánětlivých ložisek en bloc, popř. krytí volným transplantátem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1469 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51814 IZOLOVANÁ REGIONÁLNÍ HYPERTERMNÍ PERFUZE KONČETINY CYTOSTATIKY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
300
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 300
A1 3 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 2641 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla
 • Redovac
 • Oxygenátor + sada

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cytostatikum
 • Náplň oběhu
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku
 • ZOFRAN tbl 10x8mg

Odbornost: chirurgie
51815 EXSTIRPACE JEDNOSTRANNÉHO CYSTICKÉHO HYGROMU
Extirpace cysticky rozšířených lymfat. cév na krku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1502 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51817 OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE / FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE /
Výkon je plně hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace - z léčebných, ne z kosmetických důvodů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
Tímto kodem vykázat i převaz rozsáhlé rány.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 318 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA
Výkon s incizí, proniknutí do hlubších vrstev a drenáží.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 420 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
Rána nad 5 cm. Chirurg. ošetření rány nezhojené či rozpadlé po již primárním chirurg. ošetření, či rány ještě chirurg. neošetřené suturou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 292 ZULP:ne

Odbornost: chirurgie
51827 MULTIORGÁNOVÝ ODBĚR
Odběr orgánů od mrtvého dárce - ledviny, slinivka, játra, srdce - jednotlivě nebo jejich kombinace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: H - pouze za hospitalizace J1 3 270
A0 2 240
A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 10252 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok Belzerův 1 l


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz