Počet nalezených záznamů: 81

Odbornost: nukleární medicína
47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: nukleární medicína
47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICINĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: nukleární medicína
47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ
Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární mediciny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: nukleární medicína
47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY
Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 244 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • JODID SODNÝ INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY
Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 124 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • JODID SODNÝ INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY
Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 244 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • JODID SODNÝ INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47117 POLYCYTHEMIA VERA - TERAPIE RADIONUKLIDY
Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvl. pak polycythemia vera.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 165 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • FOSFOREČNAN Na INJ. 32P

Odbornost: nukleární medicína
47119 METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY
Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • STRONCIUM CHLORID INJ. 89Sr
 • SM-EDTMP INJ 153Sm
 • RE - HEDP INJ. 186Re
 • FOSFOREČNAN Na INJ. 32P

Odbornost: nukleární medicína
47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY
Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 341 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • YTRIUM CITR.KOLOID INJ. 90Y
 • YTRIUM SILIKAT INJ. 90Y

Odbornost: nukleární medicína
47123 RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE
Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 197 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • YTRIUM SILIKAT INJ. 90Y
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • YTRIUM CITR.KOLOID INJ. 90Y

Odbornost: nukleární medicína
47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS
Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 1044 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • Tc-ALBUMIN INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47127 PERFUSNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI
Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 776 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • THALIUM CHLORID INJ. 201Tl
 • Tc-TETROFOSMIN 99mTc
 • Tc-TBI INJ. 99mTc
 • Tc-MIBI INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47129 PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU
Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 597 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-TETROFOSMIN 99mTc
 • Tc-TBI INJ. 99mTc
 • THALIUM CHLORID INJ. 201Tl
 • Tc-MIBI INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATHIÍCH
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 590 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-PYROFOSFÁT INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ
Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1190 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-RBC INJ. 99mTc
 • Tc-RBC-V INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI
Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomografického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1564 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-RBC INJ. 99mTc
 • Tc-RBC-V INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 492 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-MAKROAGREGAT. ALBUM. INJ. 99mTc
 • Tc-MIKROSFERY ALBUMIN INJ. 99mTc
 • Tc-ALBUMIN INJ. 99mTc
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • Tc-RBC INJ. 99mTc
 • THALIUM CHLORID INJ. 201Tl
 • Tc-RBC-V INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 616 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-RBC INJ. 99mTc
 • Tc-RBC-V INJ. 99mTc
 • Tc-MIKROSFERY ALBUMIN INJ. 99mTc
 • Tc-MAKROAGREGAT. ALBUM. INJ. 99mTc
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM
Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:270 ZUM: ne
Body: 343 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • FIBRINOGEN INJ. 125I

Odbornost: nukleární medicína
47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1126 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-HM PAO-TRC INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE
Měření prostou detekcí po p.o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 95 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • JODID SODNÝ INJ. 131I
 • JODID SODNÝ CPS DIAGN. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 285 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DMSA INJ. 99mTc
 • JODID SODNÝ INJ. 131I
 • Tc-MIBI INJ. 99mTc
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • JODID SODNÝ INJ. 123I
 • THALIUM CHLORID INJ. 201Tl

Odbornost: nukleární medicína
47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST
Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:170 ZUM: ne
Body: 2133 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • JODID SODNÝ INJ. 131I
 • JODID SODNÝ INJ. 123I

Odbornost: nukleární medicína
47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO THERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 266 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • JODID SODNÝ CPS DIAGN. 131I
 • JODID SODNÝ INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1379 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • JODID SODNÝ CPS DIAGN. 131I
 • THALIUM CHLORID INJ. 201Tl
 • Tc-MIBI INJ. 99mTc
 • JODID SODNÝ INJ. 131I
 • JODID SODNÝ CPS TERAP. 3700 MBq 131I

Odbornost: nukleární medicína
47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK
Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf. scintigrafií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1434 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • Tc-MIBI INJ. 99mTc
 • THALIUM CHLORID INJ. 201Tl

Odbornost: nukleární medicína
47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK
Vyšetření na planární gama kameře .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1913 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • MIBG INJ. 123I
 • NORCHOLESTEROL INJ. 131I
 • MIBG INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ
Vyšetření na planární gama kameře .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 333 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ
Vyšetření na planární gama kameře .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 729 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU
Vyšetření na planární gama kameře .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 418 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-S KOLOID INJ. 99mTc
 • Tc-Sn KOLOID INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU
Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf. scintigrafií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2333 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-S KOLOID INJ. 99mTc
 • Tc-Sn KOLOID INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU
Vyšetření na planární gama kameře .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 440 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-Sn KOLOID INJ. 99mTc
 • Tc-S KOLOID INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47167 STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU
Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 747 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-BROM-HIDA INJ. 99mTc
 • Tc-DIETHYL-HIDA INJ. 99mTc
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • Tc-TRIMETHYL-HIDA INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47169 SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU
Vyšetření na planární gama kameře .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 926 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47171 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT
Vyšetření na planární gama kameře .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1343 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-RBC-V INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47173 STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ
Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:160 ZUM: ne
Body: 231 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cr-RBC INJ. 51Cr

Odbornost: nukleární medicína
47175 SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ
Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • MONOCYANOCOBALAMIN AMP. 58Co
 • MONOCYANOCOBALAMIN CPS. 57Co
 • INTRINSIC FACTOR 5CPS. neak

Odbornost: nukleární medicína
47177 SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ
Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICOPAC TEST 5 57/58Co

Odbornost: nukleární medicína
47179 STANOVENÍ REZORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU
Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 250 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • MONOCYANOCOBALAMIN AMP. 58Co

Odbornost: nukleární medicína
47181 STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT
Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 156 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • ALBUMIN /HSA/ INJ. 131I
 • ALBUMIN/HSA/ INJ. 125I

Odbornost: nukleární medicína
47183 STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK
Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BROMSULFOFTALEIN INJ. 131I
 • BENGÁLSKÁ ČERVEŇ INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47185 SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 444 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-S KOLOID INJ. 99mTc
 • Tc-Sn KOLOID INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47187 SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ
Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1146 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-BROM-HIDA INJ. 99mTc
 • Tc-TRIMETHYL-HIDA INJ. 99mTc
 • Cholecystokimin inj.
 • Tc-DIETHYL-HIDA INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47189 RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE
Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
75
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 998 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47191 RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ
Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 109 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HIPPURAN Na INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47193 RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI
Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 49 ZULP:ne

Odbornost: nukleární medicína
47195 STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ
Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-MAG3 INJ. 99mTc
 • HIPPURAN Na INJ. 131I

Odbornost: nukleární medicína
47197 STANOVENÍ GF MEŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ
Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • Cr-EDTA KPX.INJ. 51Cr

Odbornost: nukleární medicína
47199 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 182 ZULP:ne

Odbornost: nukleární medicína
47211 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU
Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 pololetí
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 764 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-S KOLOID INJ. 99mTc
 • Tc-Sn KOLOID INJ. 99mTc
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47213 SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ
Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 329 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DMSA INJ. 99mTc
 • Tc-GLUKONÁT INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47215 SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE
Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1022 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DMSA INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47217 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ
Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 729 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-MAG3 INJ. 99mTc
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • HIPPURAN Na 123I
 • Tc-ETHYLDICYSTEIN INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47219 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF
Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1338 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • Tc-MAG3 INJ. 99mTc
 • HIPPURAN Na 123I

Odbornost: nukleární medicína
47221 FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY
Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1191 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • HIPPURAN Na 123I
 • Tc-MAG3 INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47223 SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 532 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47225 RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE
Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 832 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-NANOKOLOID ALBUM. INJ. 99mTc
 • Tc-SnS2 KOLOID INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47227 STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ
Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cr-RBC INJ. 51Cr
 • ALBUMIN /HSA/ INJ. 131I
 • Tc-ALBUMIN INJ. 99mTc
 • ALBUMIN/HSA/ INJ. 125I

Odbornost: nukleární medicína
47229 FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY
Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:400 ZUM: ne
Body: 1007 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • FE (III) CITRAT INJ. 59Fe

Odbornost: nukleární medicína
47231 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51Cr ERYTROCYTŮ
Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:360 ZUM: ne
Body: 1025 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cr-RBC INJ. 51Cr

Odbornost: nukleární medicína
47233 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTÚ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY
Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 599 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cr-TRC INJ. 51Cr

Odbornost: nukleární medicína
47235 SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 858 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-SnS2 KOLOID INJ. 99mTc
 • Tc-NANOKOLOID ALBUM. INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47237 DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC-HMPAO
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1559 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-HM PAO-WBC INJ. 99mTc
 • In-WBC INJ. 111In

Odbornost: nukleární medicína
47239 SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY
Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 424 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-RBC-A INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47241 SCINTIGRAFIE SKELETU
Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 888 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-OXIDRONAT INJ. 99mTc
 • Tc-METHYLENDIFOSF.INJ. 99mTc
 • Tc-HYDROXYETHYLENDIFOSF. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47243 RADIONUKLIDOVÁ JEDNOFOTONOVÁ KOSTNÍ DENSITOMETRIE
Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 2/1 rok
A1
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Radionuklidový zářič

Odbornost: nukleární medicína
47245 SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ
Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 828 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-METHYLENDIFOSF.INJ. 99mTc
 • Tc-HYDROXYETHYLENDIFOSF. 99mTc
 • Tc-OXIDRONAT INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47247 SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření na planární gamma kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1202 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • GALIUM CITRAT INJ. 67Ga

Odbornost: nukleární medicína
47249 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU
Vyšetření na planární gamma kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 406 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47251 SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ
Vyšetření na planární gamma kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 449 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • TECHNECISTAN Na INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47253 SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU
Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1471 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Yb-DTPA INJ. 169Yb
 • In-DTPA INJ. 111In

Odbornost: nukleární medicína
47255 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFUSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFUSIBILNÍCH RAF
Vyšetření na gamma kameře - SPECT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1155 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-HM PAO INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47257 SCINTIGRAFIE PLIC PERFUZNÍ
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 336 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-MIKROSFERY ALBUMIN INJ. 99mTc
 • Tc-MAKROAGREGAT. ALBUM. INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47259 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ
Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 455 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Nástavec dých.1 použ.

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • XENON PLYN 133Xe
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • KRYPTON PLYN 81m

Odbornost: nukleární medicína
47261 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ
Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 607 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Nástavec dých.1 použ.

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-DTPA INJ. 99mTc
 • KRYPTON PLYN 81m
 • XENON PLYN 133Xe

Odbornost: nukleární medicína
47263 RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE
Vyšetření na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 467 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-NANOKOLOID ALBUM. INJ. 99mTc
 • Tc-SnS2 KOLOID INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47265 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ
Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1731 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-MAB PROTI GRANULOCYTUM INJ. 99mTc
 • Tc-HIG INJ. 99mTc

Odbornost: nukleární medicína
47267 SCINTIGRAFIE NÁDORU
Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1739 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Tc-MAB PROTI CEA INJ. 99mTc
 • In-MAB PROTI TAG INJ. 111In
 • THALIUM CHLORID INJ. 201Tl
 • Tc-MIBI INJ. 99mTc
 • In - OCTREOTIDE INJ. 111In

Odbornost: nukleární medicína
47269 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE - SPECT
Vyšetření na gama kameře - SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1281 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Podle vyšetř. orgánu (Dle číselníku IVLP)

Odbornost: nukleární medicína
47271 KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ
Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam. a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. aptakem).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 139 ZULP:ne

Odbornost: nukleární medicína
47273 KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ
Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigr
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 278 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz