Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: korektivní dermatologie
46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII
Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: korektivní dermatologie
46022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII
Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: korektivní dermatologie
46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII
Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: korektivní dermatologie
46111 KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY
Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 138 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Implantát kolagenový


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz