Počet nalezených záznamů: 36

Odbornost: dermatovenerologie
44001 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 166 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

Odbornost: dermatovenerologie
44002 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 100 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

Odbornost: dermatovenerologie
44003 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 47 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44004 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 273 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Suspenzor

Odbornost: dermatovenerologie
44005 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 153 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Suspenzor

Odbornost: dermatovenerologie
44006 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 74 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44007 VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB
Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 77 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

Odbornost: dermatovenerologie
44012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 55 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

Odbornost: dermatovenerologie
44013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 28 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

Odbornost: dermatovenerologie
44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 91 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

Odbornost: dermatovenerologie
44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 46 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

Odbornost: dermatovenerologie
44111 KOŽNÍ FOTOTEST
Stanovení hodnoty prah. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
S2
8
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ
Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 40/1 den, 60/1 rok
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ano
Body: 3 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Alergen Hermal 5ml sada 23x5 ml
 • Leukotest

Odbornost: dermatovenerologie
44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY
Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 5/1 měsíc, 10/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44117 KOŽNÍ TESTY EPIKUTÁNNÍ A JINÉ
Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test op
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/3 měsíce
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 36 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Alergeny sada HERMAL

Odbornost: dermatovenerologie
44119 VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU
Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44121 TRICHOGRAM
Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44211 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 84/1 pololetí
S2
8
70
OM:
Čas výkonu:70 ZUM: ano
Body: 92 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

Odbornost: dermatovenerologie
44213 KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM
Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 50/1 život
A1
4
10
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44215 DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM
Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 439 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44217 LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 33 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Brýle (UV filtr)

Odbornost: dermatovenerologie
44219 ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)
Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44221 DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ
Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 12/1 rok
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 13 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 0.5%

Odbornost: dermatovenerologie
44223 SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ
Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezen
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 12/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 89 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 3%

Odbornost: dermatovenerologie
44225 SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ
V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/2 týdny, 12/1 rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 95 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 0.5%

Odbornost: dermatovenerologie
44227 KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1 - 2 LÉZE)
Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 105 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44229 INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)
Kenalog 10 a 40 - hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc., prurigo aj.. Aethoxysklerol 0.5-3% - nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza - lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 63 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Obinadlo elastické

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 3%
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 0.5%
 • KENALOG 40 inj 1x5ml/200mg
 • KENALOG 10 inj 1x5ml/50mg

Odbornost: dermatovenerologie
44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 321 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44233 EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH, PŘÍP. KOSMETICKÝCH DŮVODŮ
Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetření) nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 41 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál šicí na kůži
 • Obinadlo elastické
 • Průbojník rotační

Odbornost: dermatovenerologie
44235 CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 80 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Brýle (UV filtr) - (1x na 1 pacienta)

Odbornost: dermatovenerologie
44237 KRYALIZACE (NA 1 SEZENÍ)
I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné.- ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A0
2
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 týden
A0
2
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 97 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dvojvak kompresivní (sec Holan)
 • Krytí hydrogelové
 • Obvaz zinkoklih s krátkým tahem
 • Krytí s aktivním uhlím a stříbrem
 • Obinadlo elastické
 • Krytí hydrokoloidní

Odbornost: dermatovenerologie
44241 EPILACE A 30 MINUT
Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: dermatovenerologie
44243 ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ
Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgic. lžičkou po změknutí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz