Počet nalezených záznamů: 5

Odbornost: klinická onkologie
42021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: klinická onkologie
42022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 130 ZULP:ne

Odbornost: klinická onkologie
42023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: klinická onkologie
42510 NÁROČNÉ REŽIMY LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, ŘEDĚNÍ SE VYKAZUJE ZVLÁŠŤ)
Aplikace cytostatik v infuzním režimu delším než 8 hodin do periferní žíly, centrálního žilního katetru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katetrem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
4
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 174 ZULP:ne

Odbornost: klinická onkologie
42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE
Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infuze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infuzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A2
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 50 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Kanyla k aplikaci cytostatika
  • Dávkovač mechanický infuzní přenosný s hadičkou
  • Souprava infúzní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x500ml (sklo)
  • Cytostatika


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz