Počet nalezených záznamů: 5

Odbornost: hygiena práce a nemocí z povolání
41021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 251 ZULP:ne

Odbornost: hygiena práce a nemocí z povolání
41022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: hygiena práce a nemocí z povolání
41023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: hygiena práce a nemocí z povolání
41030 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ
Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozí
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 508 ZULP:ne

Odbornost: hygiena práce a nemocí z povolání
41040 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ
Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnoz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz