Počet nalezených záznamů: 6

Odbornost: sexuologie
39021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 488 ZULP:ne

Odbornost: sexuologie
39022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: sexuologie
39023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ne

Odbornost: sexuologie
39111 FALOMETRIE, VULVOMETRIE
Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
5
90
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 387 ZULP:ne

Odbornost: sexuologie
39113 NATIVNÍ SPERMIOGRAM
Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 36 ZULP:ne

Odbornost: sexuologie
39115 KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM
Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie a diferenciaci přídatných buněk
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
S2
8
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz