Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: dětská psychiatrie
36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
Pozorování a podrobné vyšetření pac., kompletní anamnesa s rodiči (jejich zástupci), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 487 ZULP:ne

Odbornost: dětská psychiatrie
36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopathologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: dětská psychiatrie
36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úprava medikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 124 ZULP:ne

Odbornost: dětská psychiatrie
36650 PSYCHOTERAPEUTICKO - EDUKAČNÍ POHOVOR PEDOPSYCHIATRA S OSOBOU OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAV. STAV PACIENTA
Specifický rozhovor pedopsychiatra s osobou významnou pro zdrav. stav pacienta, zaměřený na komplexní terapeutickou intervenci. Nelze kombinovat s výkony rodinné a skupinové psychoterapie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz