Počet nalezených záznamů: 14

Odbornost: psychiatrie
35011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 274 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 141 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 487 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 124 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA S PACIENTEM V JEHO PÉČI
Telef. konzultace s pacientem příp. i jeho rodinnými příslušníky obvykle (v případech náhlého zhoršení stavu).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35510 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ NESYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNÁ PSYCHIATREM, PSYCHOLOGEM NEBO LÉKAŘEM S PT KVALIFIKACÍ
Psychoterapie cílená ke konkrétnímu problému s nabídkou racionálnějších emočních či sociálních řešení, posílení pozitivního zdravotního vývoje. Provádí lékař či psycholog se základní psychoterapeutickou kvalifikací. Pouze není-li v daném týdnu vykazována
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35520 PSYCHOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ SYSTEMATICKÁ PROVÁDĚNÁ PSYCHOTERAPEUTEM SE SPECIÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKOU KVALIFIKACÍ.
Vysoce kvalifikovaná systematická psychoterapie směřující k dlouhodobému či trvalému odstranění hlavních zdravotních obtíží pacienta, prostřednictvím změn v jeho osobnosti a chování.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35610 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAX. 9 OSOB Á 120 MIN.
Skupinová terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky. Využívá dynamiky skupinového dění. Vykazuje se na každého pacienta zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce
A1
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35620 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP II., PRO SKUPINU 10 - 14 OSOB Á 120 MIN.
Terapie indikovaných poruch a nemocí psychologickými prostředky prováděná ve skupině. Využívá dynamiky skupinového dění. Výkon se vykazuje na každého pacienta zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce
A1
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35630 PSYCHOTERAPIE SKUPINOVÁ, TYP III. (KOMUNITA) - SKUPINA 15 A VÍCE OSOB Á 30 MIN
Terapie indikovaných poruch a nemocí adolescentů a dospělých psychologickými prostředky prováděná v komunitě pacientů zdravotnického zařízení. Využívá dynamiky komunitního dění. Vyúčtování na 1 pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce
A1
5
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 8 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35650 RODINNÁ SYSTEMATICKÁ PSYCHOTERAPIE Á 30 MINUT
Psychoterapie indikovaných poruch a problémů pacienta, souvisejících s patologií rodiny, psychologickými prostředky. Využívá dynamiky dění v rodině jako malé společenské skupiny. Vykazuje se pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den, 20/3 měsíce
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: psychiatrie
35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE
Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 135 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz