Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: neonatologie
00130 DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE
Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) pravo nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
480
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 1440
Čas výkonu:480 ZUM: ano
Body: 7219 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

Odbornost: neonatologie
34310 KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY
Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 314 ZULP:ne

Odbornost: neonatologie
34410 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.
Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště - kardiocentrum, ECMO centrum apod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: neonatologie
34420 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.
Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
S2
8
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz