Počet nalezených záznamů: 3

Odbornost: dorostové lékařství
33021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: dorostové lékařství
33022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 129 ZULP:ne

Odbornost: dorostové lékařství
33023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz