Počet nalezených záznamů: 15

Odbornost: dětská kardiologie
32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 272 ZULP:ne

Odbornost: dětská kardiologie
32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 153 ZULP:ne

Odbornost: dětská kardiologie
32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: dětská kardiologie
32410 SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 graviditu
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 488 ZULP:ne

Odbornost: dětská kardiologie
32420 SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součás
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1122 ZULP:ne

Odbornost: dětská kardiologie
32431 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU
Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. /vyžaduje atestaci a licenci/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok A
A2
6
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 981 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg

Odbornost: dětská kardiologie
32433 PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU
Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1387 ZULP:ne

Odbornost: dětská kardiologie
32510 ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU
Zavedení speciálního centrálního žilního katetru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:75 ZUM: ano
Body: 1283 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Chlopeň protikrvácivá na zavaděč
 • Zavaděč trhací
 • Vodič flexibilní
 • Katetr
 • Vodič řiditelný
 • Vodič
 • Katetr srdeční
 • Katetr centrální žilní s podkožní manžetou
 • Katetr centrální žilní s podkožní manžetou
 • Zavaděč

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku
 • Prostaglandin
 • DOPAMIN GUILINI 50 inj 5x5ml/50mg
 • HEXABRIX 320 inj 20ml
 • CEFATREXYL inj sic 1x1gm
 • NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LEC inj 5x20ml 4.2 %
 • HAEMACCEL 3.5% inf 1x500ml
 • ULTRAVIST-370 inf 1x50ml
 • INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUN inf 1x400ml(sklo)
 • ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg
 • OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml

Odbornost: dětská kardiologie
32520 ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU
Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení,které není možno účině zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 26905 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stent
 • Stříkačka s manometrem
 • Katetr balonkový dilatační
 • Katetr balonkový plovoucí
 • Vodič klouzavý
 • Vodič řiditelný
 • Vodič flexibilní
 • Zavaděč dlouhý

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DOLSIN inj 10x1ml 5%
 • HEXABRIX 320 inj 20ml
 • ULTRAVIST-370 inf 1x50ml
 • OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml
 • MESOCAIN inj 10x10ml 1%

Odbornost: dětská kardiologie
32530 PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)
Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního bolonkového katetru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopn
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 21420 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vodič klouzavý
 • Vodič tuhý
 • Stříkačka s manometrem
 • Vodič flexibilní
 • Zavaděč pro dilatační katetr
 • Katetr srdeční
 • Katetr dilatační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LEC inj 5x20ml 4.2 %
 • HAEMACCEL 3.5% inf 1x500ml
 • DOPAMIN GUILINI 50 inj 5x5ml/50mg
 • ULTRAVIST-370 inf 1x50ml
 • HEXABRIX 320 inj 20ml
 • OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku
 • ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg
 • CALCIUM SLOVAKOFARMA tbl 50x500mg
 • DITHIADEN inj 10x2ml/1mg
 • MESOCAIN inj 10x10ml 1%
 • DOLSIN inj 10x2ml 5%

Odbornost: dětská kardiologie
32535 BALONKOVÁ SEPTOSTOMIE
Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balonkového katetru přes foramen ovale u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TGA. Výkon nel
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 27940 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pouzdro na AKG stříkačku
 • Drát vodící
 • Katetr balonkový plovoucí
 • Katetr srdeční
 • Katetr Parkův
 • Katetr septostomický
 • 35 mm RTG film

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • PROSTIN E2 SS 1mg/ml inj 1x0.75ml
 • HAEMACCEL 3.5% inf 1x500ml
 • ROHYPNOL inj 5x1ml+5x1ml sol
 • DOPAMIN GUILINI 50 inj 5x5ml/50mg
 • ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg
 • NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LEC inj 5x20ml 4.2 %
 • OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml
 • ULTRAVIST-370 inf 1x50ml
 • HEXABRIX 320 inj 20ml

Odbornost: dětská kardiologie
32540 PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS
Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučej.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 19041 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr srdeční
 • Zavaděč dlouhý (Sheath)
 • Ucpávka - deštníček
 • Dilatátor cévní
 • Systém zaváděcí deštníčku
 • Vodič
 • Vodič pro odpoutatelnou spirálu
 • Spirála embolizační odpoutatelná
 • Spirála embolizační
 • Uzávěr Siderisův

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 300 inj 10x20ml
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku
 • DOLSIN inj 10x1ml 5%
 • HAEMACCEL 3.5% inf 1x500ml
 • ULTRAVIST-370 inf 1x50ml

Odbornost: dětská kardiologie
32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 1 ROKU VĚKU
Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnoze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
6
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 31745 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Zavaděč (Sheath) s chlopní
 • Katetr
 • Vodič klouzavý
 • Vodič flexibilní koronární
 • Katetr plovoucí balonkový

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • SOLU-MEDROL inj sic 1x1gm+16ml
 • PROSTIN E2 SS 1MG/ML inj 1x0.75 ml
 • DOPAMIN GUILINI 50 inj 5x5ml/50mg
 • NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LEC inj 5x20ml 4.2 %
 • ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg
 • HEXABRIX 320 inj 20ml
 • OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml

Odbornost: dětská kardiologie
32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET
Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katetru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto mí
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
6
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 26510 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát zaváděcí tuhý
 • Vodič koronární
 • Katetr srdeční
 • Katetr plovoucí balonkový
 • Zavaděč (Sheat) s chlopní
 • Katetr
 • Vodič řiditelný
 • Vodič klouzavý

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LEC inj 5x20ml 4.2 %
 • DOPAMIN GUILINI 50 inj 5x5ml/50mg
 • ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg
 • HAEMACCEL 3.5% inf 1x500ml
 • ULTRAVIST-370 inf 1x50ml
 • Prostaglandin
 • OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml
 • HEXABRIX 320 inj 20ml
 • CEFATREXYL inj sic 1x1gm

Odbornost: dětská kardiologie
32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY
Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
6
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 35322 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vodič klouzavý
 • Katetr plovoucí balonkový
 • Vodič flexibilní koronární
 • Zavadeč (Sheath) s chlopní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vazodilatancia
 • Antiarytmika
 • Beta-blokátory
 • Kontrastní látka
 • Prostaglandin
 • Sedativa
 • Sympatomimetika


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz