Počet nalezených záznamů: 10

Odbornost: pediatrie
31011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 143 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 130 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE PEDIATRA PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH
Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk. prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovo
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31110 VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU
Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A0
2
5
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 10 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31120 PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU
Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 112 ZULP:ne

Odbornost: pediatrie
31130 PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE
Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 52 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz