Počet nalezených záznamů: 42

Odbornost: transfúzní služba
22111 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH /D/ - STATIM
Výkon se provádí mimo plánovanou serii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility- STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATIM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 hospitalizaci
S2
8
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22112 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII
Vyšetření v plánované denní sérii /obvykle více než 5 vzorků/, se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Výkon se provádí v souvislosti s operací, transfuzí, těhotenstvím, tedy nikoliv samostatně. Vyšetření hodnotí a
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 hospitalizaci
S2
8
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22113 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH / D/ U NOVOROZENCE
Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A,-B,-AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 hospitalizaci
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 72 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22115 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍ ERYTROCYTY - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST.
Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí,enzymat. testu a NAT). Mimo plánovanou serii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 147 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22117 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY, V SERII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE
Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT) v serii se společnými kontrolami, metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 78 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22119 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, METODOU SLOUPCOVÉ AGLUTINACE
Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT). Statim, samostatné kontroly metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22120 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFUZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SERII - ZKUMAVKOVÝ TEST
Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility /křížový pokus/ provedenou v serii třemi metodami (NAT, enzym. test a test v solném prostředí - poslední může být nahrazen laboratorním potvrzením ABO skupiny příjemce a dárce. Vyšetření hodnotí a výsledek
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 51 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22122 VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)
Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S2
8
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 259 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22123 VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)
Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
S2
8
46
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:46 ZUM: ne
Body: 82 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22125 VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)
Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
S2
8
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 330 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22127 VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SERII, 30 VZORKŮ)
Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S2
8
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 121 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22129 VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU / KROMĚ ABO,RH,(D)
Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem / kromě běžných ABO, Rh, /D//, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfuse. (Pro O
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 44/1 hospitalizaci
S3
9
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 212 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ
Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chlad
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 týden
S3
9
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 97 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVALITATIVNÍ VYŠETŘENÍ
Reakce sensibilizovaných krvinek s AGH sérem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ
Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S2
8
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 102 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, STATIM
Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Mimo plánovanou serii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 313 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, V SERII
Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Plánovaná serie vyšetření, společné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 179 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST
Reakce vyšetřovaného séra se vhodnými 3 panelovými erytrocyty v prostředí solném, enzymatickém a NAT. Vyšetření provedeno mimo plánovanou serii, se samostatnými kontrolami. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 218 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.
Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 čtvrtletí
S2
8
16
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:16 ZUM: ne
Body: 953 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)
Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 pololetí
S2
8
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SERII - ZKUMAVKOVÝ TEST
Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými panelovými krvinkami 3 ery, homozygotní antigeny /v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu/ za použití potenciátorů - LISS, PEG/. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
22
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:22 ZUM: ne
Body: 116 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22317 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK -POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU
Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S3
9
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 191 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22318 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK - TEPELNÁ
Eluce z krvinek - tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazuje kód 22339, ev. 22129, 22133 a 22219.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S3
9
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 79 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22319 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU - ETANOLOVOU / PODLE Weinera.
Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening /2x/ a ev. i
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S3
9
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 121 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22321 URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY
Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
S2
8
75
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 4699 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22323 ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK
Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
S2
8
400
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:400 ZUM: ne
Body: 1163 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22325 ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN,STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI.
1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů - navazuje kód 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek - navazuje kód 22341.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
S3
9
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 373 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22327 DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ
Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
S3
9
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 156 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22329 FENOTYPIZACE - SÉROVÝCH PROTEINŮ - ELEKTROFORETICKY
Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 - složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S3
9
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1377 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22331 URČOVÁNÍ TYPŮ ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP,PGM,6-PGD,AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII-3 VZORKY)
Metodiky k určení jednoho z fenotypu sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S3
9
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1518 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22333 STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTEMŮ GM 1, 2 A KM 1
Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S3
9
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 1321 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22335 SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH
V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S3
9
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 169 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22337 NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK
Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S3
9
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 485 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK
Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává special. lékař ev. vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S2
8
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 349 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22341 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - ZKUMAVKOVÝ TEST
Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S3
9
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 621 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22343 HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)
Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad. hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po ink
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S3
9
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 369 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22345 KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22347 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE
Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S3
9
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 989 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22348 VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA NA SEPARÁTORU KREVNÍCH ELEMENTŮ
Plasmaferéza sníží objem cirkulující plasmy u nemocných s přítomností nepravidelných protilátek nebo u nemocných s hyperviskosní plasmou. K provedení je třeba použít separátor krevních elementů s nízkým extrakorporálním objemem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
210
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 5760 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj/inf 1x50ml (nts)

Odbornost: transfúzní služba
22351 OPIS KREVNÍ SKUPINY
Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 7 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22355 KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFUZIOLOGA - IMUNOHEMATOLOGA
Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfuziologem - imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: transfúzní služba
22357 KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII
Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří / diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinační stavy, protilátky proti obecným antigenům aj. / leuko - a trombocytární
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
6
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 199 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz