Počet nalezených záznamů: 8

Odbornost: dětská neurologie
29001 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: dětská neurologie
29002 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: dětská neurologie
29003 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: dětská neurologie
29004 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM
Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: dětská neurologie
29005 EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE
Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
4
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 1245 ZULP:ne

Odbornost: dětská neurologie
29006 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DÍTĚTE DO 6 LET
Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy, včetně vyhodnocení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
75
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1104 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol

Odbornost: dětská neurologie
29007 EEG STANDARDNÍ VČETNĚ AKTIVACE HYPERVENTILACÍ U DÍTĚTE DO 6 LET
Funkční neurofyziologická metoda k zachycení mozkových elektrických potenciálů z povrchu hlavy, zesílené a registrované elektroencefalografem, včetně vyhodnocení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 798 ZULP:ne

Odbornost: dětská neurologie
29008 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU
Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 219 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz