Počet nalezených záznamů: 24

Odbornost: neurologie
29011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 142 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 75 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 129 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29110 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE
Záznam mozkových biopotenciálů včetně vyhodnocení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 527 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29111 SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY
Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29120 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD
Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací nebo diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy ( FFT), včetně vyhodnocení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/3 měsíce
A1
4
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 633 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol

Odbornost: neurologie
29130 MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY
Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 342 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29140 DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO
Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 45/1 rok
A1
4
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 3031 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29145 AMBULATORNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG - TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN
Snímání 8 - 16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 měsíc
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 407 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29150 POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD
Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat p
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 30/1 čtvrtletí
A1
4
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 2022 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29180 MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY
Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 16/1 týden
A1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 143 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29182 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ - 1 NERV
Speciální metoda využívající odpověď sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/3 měsíce
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 186 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29184 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ
Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29190 AMBULANTNÍ VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU
Celonoční monitorování saturace krve kyslíkem (pulsní oxymetr), frekvence srdeční, dýchacích zvuků, příp. polohy pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 281 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29210 EMG VYŠETŘENÍ RYCHLOSTI VEDENÍ NERVEM
Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 týden
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 83 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29220 EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE
Trigeminofaciální reflex, F vlna, H - reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/3 měsíce A, 12/3 měsíce
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 134 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29230 EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 9/1 týden
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 118 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29240 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG
Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A1
4
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 380 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29410 ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU
Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 140 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Rtg kontrastní látka

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Instilované léčivo

Odbornost: neurologie
29510 OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU
Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a.j..
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 3/1 týden
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: neurologie
29520 KOŘENOVÝ OBSTŘIK
Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 52 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz