Počet nalezených záznamů: 5

Odbornost: lékařská genetika
08015 DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ
Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu - zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní p
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 177 ZULP:ne

Odbornost: lékařská genetika
28021 KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY
Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (vyjímkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1299 ZULP:ne

Odbornost: lékařská genetika
28022 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLINICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ
Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1013 ZULP:ne

Odbornost: lékařská genetika
28023 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ
Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ne

Odbornost: lékařská genetika
28100 TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE
Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 359 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz