Počet nalezených záznamů: 3

Odbornost: klinická farmakologie
26021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: klinická farmakologie
26022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: klinická farmakologie
26023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz