Počet nalezených záznamů: 33

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 129 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE
Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 324 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE
Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 516 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST /PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU/
Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 123 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)
Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6x v jednom dni.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 den
A2
5
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 31 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE - (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)
Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 90 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)
Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)
Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 75 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)
Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A2
5
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 68 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)
Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sezení
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 69 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Instilované látky

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKONU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL.VÝKONU)
Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1403 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)
V průběhu rigidní bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 157 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25131 APLIKACE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY - STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)
Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 276 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Stent endotracheální či endobronchiální

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOKONSTRIKČNÍHO PODNĚTU, NEBO APLIKACE BRONCHODILATANCIA
Aplikace bronchokonstrikčního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest. Stanovení reverzibility bronchiální obstrukce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 51 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Antigeny vykazovat dle použitého množství a druhu.

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25137 PUNKCE PLEURÁLNÍ - DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ, PŘÍPADNĚ S APLIKACÍ LÉKU
Diagnostická punkce znamená získat tekutinu z pleurální dutiny a punktát vyšetřit: biochemicky, bakteriologicky a cytologicky. Terapeutická punkce znamená evakuaci nadměrného množství tekutiny. Při hospitalizaci lze vykázat max. 3krát za den.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den A, 3/1 den H
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 102 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • KENALOG 10 inj 1x5ml/50mg
  • BLEOCIN inj 1x15mg

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ
Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 302 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)
Měření FVC, VC, IRV, ERV, VT, IC, FEV1, d.f., MEF 25- 75, MV, MMV, (MEF 25, 50, 75, ) FEV%. Při hospitalizaci lze vykázat 1krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 138 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25215 MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI DECHOVÝCH MANÉVRECH
Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se Flow insp. , Flow exp., PBin, PBex, PA0, Raw, Gaw, Sraw, Sgaw. Lze kombinovat s výkony aplikace specif. nebo nespecif. bronchokonstrikčního podnětu nebo a
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25217 MECHANIKA DÝCHÁNÍ PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ
Vyšetření nitrohrudního objemu plynu a odporu dechových cest celotělovým pletysmografem. Měří se Flow insp., Flow exp., PBim, PBex, ITGV, Raw, Gaw, VC, TLC, SRaw, SGaw.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 112 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST, RETRAKČNÍ TLAK PLIC NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH VC
Vyšetření C dyn., při různé d. f. C stat., E, max. retrakční tlak plic event. při 90%, 80%, 70%, 60%, 50% VC, spec. Cstat, spec Cdyn, a dechová práce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 238 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA CO2 A PO1 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.
Měření změn způsobeným dýchání do vaku. Lze kombinovat s výkony spirometrie, mechanika dýchání při klidném dýchání a měření 02 a CO2 v dýchacích plynech.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 49 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU CO2, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VYDECH. VZDUCHU
Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, kapnograficky, s použitím helia nebo argonu jednodechovou i vícedechovou metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 201 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC S B NEBO SS (TRANSFERFAKTOR )
Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB, DLCO SS. Lze kombinovat s výkonem mechanika dýchání při klidném dýchání. ); INSERT INTO master VALUES (Lze kombinovat s kódy:10004,10016.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 189 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25229 MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH
Měření koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 69 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25231 RHINOMANOMETRIE A MĚŘENÍ R A W
Měření nosního odporu. Výstupní hodnoty: Rdx, Ldx, Rtot. Lze kombinovat s výkonem spirometrie a aplikace specifického nebo nespecifického bronchokonstrikčního podnětu nebo bronchodilatancia.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25233 TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM
Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření ev. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 91 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25235 INHALAČNÍ AEROSOLOVÁ LÉČBA
Inhalační aerosolová léčba prováděná různými typy inhalátorů, při níž se používají léky protizánětlivé, mukolytické a bronchodilatační.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí
S2
8
5
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 8 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25311 APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU
Přesná intradermální aplikace 0.1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S2
8
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25313 BCG INOCULACE
Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
S2
8
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
25315 PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE
1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování - postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
S2
8
8
OM:
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: tuberkulóza a respirační nemoci
76111 ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALONKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)
Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 141 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Kontrastní látka


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz