Počet nalezených záznamů: 1

Odbornost: tělovýchovné lékařství
24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH
Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 měsíc
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 459 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz