Počet nalezených záznamů: 11

Odbornost: hematologie
22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 278 ZULP:ne

Odbornost: hematologie
22022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 159 ZULP:ne

Odbornost: hematologie
22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne

Odbornost: hematologie
22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE
Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 36 ZULP:ne

Odbornost: hematologie
22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE
Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 měsíc
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 64 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla punkční

Odbornost: hematologie
22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE
Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 měsíc
A2
5
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 82 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla bioptická

Odbornost: hematologie
22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ
Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A2
5
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 173 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla trepanobioptická

Odbornost: hematologie
22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU
Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katetru pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 770 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dusík tekutý

Odbornost: hematologie
22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ
Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katetru pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:360 ZUM: ne
Body: 758 ZULP:ne

Odbornost: hematologie
22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH
Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10^9/l, počet trombocytů více než 50.10^9/l) až do úpravy klinick
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 11156 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Růstové faktory
 • Koncentráty koagulačních faktorů
 • Krev a krevní deriváty
 • I. v. cytostatika, i. v. imunoglobuliny

Odbornost: hematologie
22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH
Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.10^9/l, počet trombocytů více než 50.10^9/l) až do úpravy klinick
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 6976 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Růstové faktory
 • THYMOGLOBULINE inj sic 1x25mg+5ml
 • I. v. imunoglobuliny
 • I. v. cytostatika
 • Krev akrevní deriváty
 • Koncentráty koagulačních faktorů


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz