Počet nalezených záznamů: 8

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 týden
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 61 ZULP:ne

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM
Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE
Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pa
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ne

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a RHB středoškoláka.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 život
S2
8
9
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 9
Čas výkonu:9 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE
Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 čtvrtletí, 12/1 rok
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz