Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: revmatologie
19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: revmatologie
19022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 129 ZULP:ne

Odbornost: revmatologie
19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: revmatologie
19210 DIAGNOSTICKÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY
Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny a odběry pro další vyšetření laboratorní. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz