Počet nalezených záznamů: 19

Odbornost: nefrologie
18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 250 ZULP:ne

Odbornost: nefrologie
18022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: nefrologie
18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: nefrologie
18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD)
V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance CAPD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 12/1 rok
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 148 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Souprava spojovací pro CAPD
 • Spojka titanová pro CAPD

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dialyzační roztok pro CAPD

Odbornost: nefrologie
18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA
Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 12/1 rok
S2
8
60
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 79 ZULP:ne

Odbornost: nefrologie
18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE
Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního polu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samost
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 270 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla bioptická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: nefrologie
18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZY /CAPD/
Trenink nemocného k samostatnému provádění aseptické výměny dialyzátu. Na jednoho pacienta lze vykázat jednou za život na počátku léčení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 479 ZULP:ne

Odbornost: nefrologie
18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA
Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvl. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 6713 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada k akutní peritoneální dialýze

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • ALBUMIN LIDSKY 5 inf 1x100ml 5%

Odbornost: nefrologie
18512 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA ZA HOSPITALIZACE
Nemocný je hospitalizován z důvodu komplikací v průběhu ambulantně prováděné léčby /např. peritonitida/. Jedná se o provedení výměny dialyzátu v jednom dni. Nelze vykázat při hospitalizaci na JIP a ARO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 167 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Souprava spojovací pro CAPD

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dialyzační roztok pro CAPD
 • HEPARIN LECIVA inj 5x1ml/5ku

Odbornost: nefrologie
18513 KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA /CAPD / PROVÁDĚNÁ DOMA
Materiálové náklady na 1 den. Nelze zároveň vypsat rukavice na poukaz. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 365/1 rok
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 1732 ZULP:ne

Odbornost: nefrologie
18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA
Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 2387 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dle skutečné potřeby

Odbornost: nefrologie
18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA
Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 156/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 2360 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dle skutečné potřeby

Odbornost: nefrologie
18530 HEMOFILTRACE
Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 156/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 5186 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dle skutečné potřeby

Odbornost: nefrologie
18540 CAVH - KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE
Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetř
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 týden
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 7578 ZULP:ne

Odbornost: nefrologie
18550 HEMODIAFILTRACE
Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 156/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 4688 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dle skutečné potřeby

Odbornost: nefrologie
18560 SORPČNÍ HEMOPERFUZE
Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM - hemoperfusní kapsle.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 1033 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kolona hemoperfuzní
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dle skutečné potřeby

Odbornost: nefrologie
18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB
AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě, u nemocných, kteří nejsou idikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 156/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 4812 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dle skutečné potřeby

Odbornost: nefrologie
18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ
Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a AR
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 12/1 čtvrtletí
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 7233 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj/inf 1x50ml (nts)
 • Dle skutečné potřeby

Odbornost: nefrologie
18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE
Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela vyjímečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovací
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1601 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr hemodialyzační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dle skutečné spotřeby


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz