Počet nalezených záznamů: 51

Odbornost: kardiologie
17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 276 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 157 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 79 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 72 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 347 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNÉ ROTAČNÍ
Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A2
6
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 10251 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vodič prodlužovací
 • Vodič supertenký 0,014 inch
 • Vodič supertenký 0,009 inch
 • Katetr pro aterectomii
 • Inflation device
 • Katetr balonkový dilatační
 • Pouzdro (Sheath)
 • Katetr diagnostický
 • Motor drive unit
 • Katetr rotablační (1,0 až 2,5 mm)
 • Katetr vodící

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: kardiologie
17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI)
Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 1697 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stent koronární

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • ACTILYSE 20MG inj sic 1x20mg+20ml
 • STREPTASE inj sic 1x250ku

Odbornost: kardiologie
17119 BARVIVOVÁ DILUCE
Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A2
6
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1375 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cardio-green 1x50

Odbornost: kardiologie
17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU
Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 268 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DOPAMIN GUILINI 50 inj 5x5ml/50mg

Odbornost: kardiologie
17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY
Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je irritace endokardu s
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 455 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁDNÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU
Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katetru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katetru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 8/1 rok
A2
6
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 90
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 5129 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda bipolární
 • Elektroda - His tripolár.

Odbornost: kardiologie
17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA
Katetrizační balonková valvulotomie mitrální chlopně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
6
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 15953 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr valvuloplastický
 • Pouzdro (Sheath)
 • Katetr diagnostický
 • Katetr termodiluční plovoucí
 • Jehla transseptální
 • Katetr transseptální

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: kardiologie
17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 2655 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pouzdro (Sheath)
 • Bioptom

Odbornost: kardiologie
17129 NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU
Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
15
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 486 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ
Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 413 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ
Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát..
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 čtvrtletí
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 300 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU
Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc., který je indikován k chirurg. léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg. léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. pom
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 10265 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda oktopolární
 • Elektroda steerable quadripolar.

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku

Odbornost: kardiologie
17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY
Vyšetření pozdních komorových potenciálů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 196 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE
Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 8544 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. /PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU/
Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin./ rytmu a při zákl. stimulovaném /síň. či komor./ rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. s
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 8/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 639 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ
Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 čtvrtletí
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 721 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ
V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom nen
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
15
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 268 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP
Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam. arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor. s možností
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 478 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17250 ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG
Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 173 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda esofageální

Odbornost: kardiologie
17252 TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST
Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 323 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17260 ECHOKARDIOGRAFIE JEDNOROZMĚRNÁ A DVOUROZMĚRNÁ
Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden A
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 257 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HAEMACCEL 3.5% inf 1x500ml

Odbornost: kardiologie
17261 ECHOKARDIOGRAFIE 1 A 2 ROZMĚRNÁ, SPOLU S PULSNÍM A KONTINUÁLNÍM DOPPLEREM A BAREVNÝM MAPOVÁNÍM
Nejúpl. souhrn metodik jaké transtorakál. echokardiografie poskytuje. Inf. o morfologii srd. struktur a názor. inf. o normál. či patolog. proudění v srdci. Zázn. jsou podkl. pro kvantifikace. Výkon nelze kombinovat s jinými echokardiografickými výkony. Ne
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc A
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 561 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17262 ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ DOPPLER
Lze kombinovat výkony 17260 a 17262. Pomocí pulsní a kontinuální dopplerovské echokardiografie jsou pořízeny záznamy vhodné pro kvantifikaci gradientů na stenotic. ústích, pro kvantifikaci závažnosti plicní hypertenze, pro posouzení minutového výdeje. Sem
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden A
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 292 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látky

Odbornost: kardiologie
17263 KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE
Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Metoda vyžaduje zavedení silné jehly (portex, braunyla) pro rychlé vstřiky natřepaného roztoku, který slouží jako echokontrast. Diagnostikujeme zkratové vady, ozřejmuje se anatomie
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 pololetí A
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 426 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • ECHOVIST-200 gra 1x3gm+sol+mandr
 • Kontrastní látka
 • LEVOVIST inj sic 1x4gm+solv.

Odbornost: kardiologie
17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY
Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc A
A2
6
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1755 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17265 ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ
Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace. Pomocí některého druhu zátěže jsou detekovány známky ischemie. Je pořizována velká řada záznamů. Kromě ischemické choroby srdeční je metoda vhodná i u ostatních nemocí, kdy nás info
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1041 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI,M (SSI,0)
Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI,M (SSI,O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 273 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU
Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 422 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A2
6
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 5101 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr diagnostický

Odbornost: kardiologie
17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZAVE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katetru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu - pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 3584 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr termodiluční plovoucí
 • Pouzdro (sheath) - sada

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • PROSTIN E2 SS 1mg/ml inj 1x0.75ml

Odbornost: kardiologie
17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ
Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s vyjímkou barvivové diluce).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 8873 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr termodiluční plovoucí
 • Katetr diagnostický
 • Pouzdro (Sheath)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • PROSTIN E2 SS 1mg/ml inj 1x0.75ml

Odbornost: kardiologie
17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL
Změření provostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 912 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pouzdro (Sheath)
 • Katetr termodiluční plovoucí

Odbornost: kardiologie
17304 TRANSSEPTÁLNÍ KATETRIZACE SRDEČNÍ
Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A2
6
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 1720 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pouzdro transseptální

Odbornost: kardiologie
17306 KATETRIZAČNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLOVÉHO VEDENÍ - SELEKTIVNÍ
U pacientů s některými SVT lze docílit léčebného efektu selektivním ovlivněním části a. v. junkce katetrizační ablací.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
6
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 13514 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda kvadripolární
 • Elektroda ablační - s termistorem
 • Elektroda - His tripolár.
 • Elektroda bipolární

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku

Odbornost: kardiologie
17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY ČI ARYTMOGENNÍHO FOKUSU
Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním - léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
6
300
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 17446 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda dekapolární
 • Elektroda tripolární
 • Elektroda steerable-guadripolar.
 • Katetr ablační - s termistorem

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku

Odbornost: kardiologie
17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ /PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST KOD DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE/
Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím síňové a nebo komorové stimulace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 8/1 rok
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 177 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Antiarytmikum testované

Odbornost: kardiologie
17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)
Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: kardiologie
17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ
Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
6
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 4458 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda ablační
 • Elektroda bipolární
 • Zavaděč Hemaquet

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku

Odbornost: kardiologie
17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Implantace automtat. kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 6225 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Systém elektrodový pro AICD
 • Kardioverter - defibrilátor

Odbornost: kardiologie
17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU
Automat. implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž. komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové a
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 100
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 3259 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kardioverter - defibrilátor

Odbornost: kardiologie
17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIOGRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU
Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 106 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Set punkční

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Podané léčivé látky

Odbornost: kardiologie
55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI
Indikace je dána "Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 4246 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda endokardiální
 • Kardiostimulátor pro jednodutinovou stimulaci

Odbornost: kardiologie
55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI
Indikace je dána "Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tent
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 6010 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda monokatetrová
 • Elektroda komorová
 • Elektroda síňová
 • Kardiostimulátor pro dvoudutinovou stimulaci

Odbornost: kardiologie
55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY
Indikace je dána "Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 3357 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda endokardiální

Odbornost: kardiologie
55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU, BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE
Indikace je dána "Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
6
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 2481 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Adaptér elektrody
 • Kardiostimulátor pro jednodutinovou stimulaci

Odbornost: kardiologie
55223 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFIBRILÁTORU THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM
Implantace automatického kard.-defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachyarytmiemi, rezistentními na medik. léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. U pacientů, u nichž nebylo docíleno uspokojivého
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 11721 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Systém elektrodový pro AICD
 • Kardioverter - defibrilátor
 • Filtr deleukotizační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml
 • ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj/inf 1x50ml (nts)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz