Počet nalezených záznamů: 48

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 130 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15130 ZÁTĚŽOVÝ TEST V GASTROENTEROLOGII
Vyšetření žaludečního chemismu, pankreozymin-sekretinový test, paba test, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Kód - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti..
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • D(+) - xylose BP, 1bal/1kg, CAS 58-86-6, sk_PZT 7
 • Peptavlon, Zeneca, 5 x 2 ml

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI
Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ano
Body: 44 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla ERCP
 • Lepidlo fibrinové

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU
Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 136 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15160 ESOFAGO-GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITA A PH METRIE - HOLTER SYSTÉM
24 hodinové intervalové měření motility zažívacího traktu, snímáním tlaku holterovým systémem s vyhodnocením - současné snímání hodnot pH.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 226 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)
Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST
V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Ujoviridin

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE
Měření tonu svěrače konečníku u poruch evakuace stolice.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI
Způsob vyš. umožňující mimo zobrazení struktury jednotl. orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev. zobraz. rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační b
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 559 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT
Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 43 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla bioptická

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE
Aspirační biopsie perkutánní cestou za účelem získání vzorku tkáně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ano
Body: 118 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla bioptická

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE
Případná anestezie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 514 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát vodící
 • Jehla transjugulární
 • Zavaděč punkční jehly
 • Zavaděč Desilets Hofmann

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ
Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 291 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vodič drátěný
 • Stent
 • Dilatátory sada
 • Katetr na zevní drenáž
 • Katetr

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TRAMAL 100 inj 5x2ml/100mg

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 372 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DOLSIN inj 10x1ml 5%

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15402 ANOSKOPIE ČI REKTOSKOPIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15403 KOLONOSKOPIE NEÚPLNÁ
Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
45
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 516 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15404 TOTÁLNÍ KOLONOSKOPIE
Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:85 ZUM: ne
Body: 708 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE
Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 675 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT
Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda,úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:105 ZUM: ne
Body: 1854 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg
 • DOLSIN inj 10x1ml 5%
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE /ERCP/ - ENDOSKOPICKÁ ČÁST
ERCP je komb. endoskop.- rtg. metoda, jejímž principem je end. lokalizace papily Vaterské /příp. minor/, zavedení kanyly do ústí a retrogr. náplň pankreat. a žlučového vývod. systému kontrastní látkou. Až do získání náplně vývod. systému.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 601 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII
Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami . Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
5
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 324 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 553 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII
Přičti k laparoskopii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 92 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ
Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 7457 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.
Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 381 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza
 • Dilatátory sada
 • Katetr na zevní drenáž
 • Zavaděč
 • Vodič drátěný
 • Katetr balónový s insuflátorem

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg
 • TRAMAL 100 inj 5x2ml/100mg

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.
Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 245 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vodič drátěný
 • Sada dilatátorů
 • Vodič drátěný
 • Extraktor - košíček
 • Katetr na zevní drenáž
 • Katetr

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg
 • TRAMAL 100 inj 5x2ml/100mg

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE
Příčti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ano
Body: 145 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Balónek dilatační

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU
Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 60 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klička polypektomická
 • Extraktor - tripod
 • Extraktor - košíček

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ
Přičti k základnímu výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 320 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lepidlo fibrinové

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 3%
 • ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU -
Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 319 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLONOSKOPII
Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1274 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ
Snesení polypu endoskopickou kličkou. Příčti k základnímu endoskopickému výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ano
Body: 225 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Klička polypektomická
 • Kleště bioptické
 • Extraktor - tripod

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU
Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 120 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada gastrostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII
Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 153 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Aplikátor ligační

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ
Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 520 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 3%
 • Histoacryl

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMORHOIDŮ - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU
Terapeutická endoskopická metoda užívaná k eradikaci hemorhoidů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 181 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15982 SKLEROTISACE HAEMOROIDŮ
Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
4
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 1%

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE
Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 60 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Papilotom

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST - PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO K PŘÍMÉ CHOLANGIOSKOPII
Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 125 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Extraktor - košíček

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATETRU
Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katetr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 4620 ZULP:ne

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT
Jde o endoskopickou terapeut. metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:75 ZUM: ano
Body: 504 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Bowden do lithotryptoru
 • Držák lithotryptoru
 • Košík do lithotryptoru

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15996 ELEKTROHYDRAULICKÁ (INTRAKORPORÁLNÍ) LITHOTRIPSE LITHIASY VE ŽLUČOVÝCH CESTÁCH - PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPII (MOTHER-BABY).
Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) terapeutická metoda pro nečetné nemocné, u kterých kámen (kameny) nelze endoskopicky extrahovat a selhala u nich, nebo nelze použít lithotripse mechanické.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
105
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1065 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drenáž nasobiliární
 • Sonda drtící
 • Extraktor - košíček

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DOLSIN inj 10x1ml 5%
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST
Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 318 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Balónek extrakční
 • Zavaděč plastikový
 • Endoprotéza kovová
 • Endoprotéza plastová
 • Vodič drátěný
 • Strkátko
 • Dilatátory sada

Odbornost: gastroenterologie a hepatologie
15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI
Příčti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopické Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 160 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Extraktor - košíček
 • Balónek extrakční


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz