Počet nalezených záznamů: 13

Odbornost: angiologie
12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY
Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch / polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test/ - každý test zvlášť účtovat
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 12/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
Jednoduchý test k posouzení funkce žil.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 6/1 rok
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12210 KAPILAROSKOPIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 53 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Fotomateriál

Odbornost: angiologie
12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 8/1 rok
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmografie (D-PPG), strain-gauge a pod.)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 12/1 rok
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)
Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 12/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 112 ZULP:ne

Odbornost: angiologie
12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE /A KAPILAROSKOPIE/
Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 360 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Různé testovací látky

Odbornost: angiologie
12510 LOKÁLNÍ TROMBOLYZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN
Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, poze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens /streptokinázy, urokinázy a pod./ do blízkosti uzávěru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 322 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Katetr trombolitický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • HEPARIN LECIVA INJ 5X1ML/5KU
  • STREPTASE inj sic 1x250ku
  • UKIDAN inj 100ku+2ml solv.


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz