Počet nalezených záznamů: 20

Odbornost: interní lékařství
11011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 159 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 92 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 265 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 146 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)
Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 58 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU
Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11130 CAPTOPRILOVÝ TEST
Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primární hyperaldoste
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 56 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11210 MONITOROVÁNI EKG - MIMO JIP
24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE
Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 909 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE
Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A0
2
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 141 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 168 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Sonda jejunální

Odbornost: interní lékařství
11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA
Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 30 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Sonda jejunální

Odbornost: interní lékařství
11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)
Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a je
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 166 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Sonda jejunální

Odbornost: interní lékařství
11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 162 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni k
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 367 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA
Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jedno
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 323 ZULP:ne

Odbornost: interní lékařství
17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
5
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 284 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz