Počet nalezených záznamů: 16

Odbornost: čelistní ortopedie
05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ
Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního p
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 140 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP
Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 x za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí, 1/1 čtvrtl
A1
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II.TYP
Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 x za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU
Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 roky
A1
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI
Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x za 3 roky
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 140 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1x
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 294 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU
Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 144 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU
Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
25
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 103 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU
Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
50
OM:
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 201 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použiží a názorného předvedení. Ze zdravo
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 121 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 146 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU
Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU
Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 6/1 čtvrtletí
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB
Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 94 ZULP:ne

Odbornost: čelistní ortopedie
05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB
Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 47 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz