Počet nalezených záznamů: 108

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04010 VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1rok
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ
Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1x; dále u t
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 78 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ
Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu s
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/den
A1
5
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 180 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/den
A1
5
7
OM:
Čas výkonu:7 ZUM: ne
Body: 29 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení r
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/den
A1
5
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 180 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE
Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ
Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního rež
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ
Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ
Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04051 KYRETÁŽ - NA ZUB
Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.
Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
5
80
OM:
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 322 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04110 INTRAORÁLNÍ RTG
Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
8
OM:
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI
Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 103 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY
Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/půl roku
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 173 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • LIPIODOL ULTRA-FLUID inj 5x5ml

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU
Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 116 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU
Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04140 TELERTG SNÍMEK LBI
Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 118 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA
Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgám
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgá
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 181 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL
Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/rok
A1
3
55
OM:
Čas výkonu:55 ZUM: ne
Body: 231 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD.MATERIÁL
Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/rok
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 204 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 208 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
50
OM:
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 227 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 96 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL
Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 143 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB
Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1x na zub. Nutná RTG dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 163 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP
Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vyka
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 kanálek
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 177 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04310 APEXIFIKACE
Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1x na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 140 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM
Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
50
OM:
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 197 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK
Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle r
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 kanálek
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 143 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04400 SVODNÁ ANESTEZIE
Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 47 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04410 INJEKČNÍ ANESTESIE
Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 36 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)
Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
8
OM:
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU
Ošetření akutních parodontálních lézí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 měsíc
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 69 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP
Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP
Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/1 rok
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 162 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP
Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 83 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.
Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 83 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ
Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 rok
A1
5
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 204 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04506 ARTIKULACE CHRUPU
Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/3 roky
A1
5
180
OM:
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 823 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 5/10 dnů
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE
Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 99 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA
Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čelist
A1
5
75
OM:
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 323 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB
Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1x v návaznosti
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT
Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyš
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant
A1
5
100
OM:
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 480 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT
Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyše
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant
A1
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 564 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU
Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 138 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ
Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 104 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB
Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. m
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 2/1 zub/rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 92 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Materiál k vyztužení dlahy

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB
Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 96 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Materiál k vyztužení dlahy

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ
Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/život
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU
Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 35 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU
Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ
Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 154 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ
Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
115
OM:
Čas výkonu:115 ZUM: ne
Body: 313 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ
Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
5
160
OM:
Čas výkonu:160 ZUM: ne
Body: 707 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII
Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 zub
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB
Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1zub/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ
Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 návštěvu
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY
Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 1/1 zub
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 107 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU
Chirurgické odstranění nekrotické kosti
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
115
OM:
Čas výkonu:115 ZUM: ne
Body: 513 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE
Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
5
85
OM:
Čas výkonu:85 ZUM: ne
Body: 387 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04760 ANTROTOMIE
Chirurgické otevření čelistní dutiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 328 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE
Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04801 ZEVNÍ INCISE
Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 251 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
80
OM:
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 225 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub
A1
3
90
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU
Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvis
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 50 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ
Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - dakší kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 85 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
90
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 410 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
150
OM:
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 664 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU
Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 79 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04820 DEKAPSULACE
Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 69 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04821 PATEFAKCE
Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 178 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04822 TUNELIZACE
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
105
OM:
Čas výkonu:105 ZUM: ne
Body: 286 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/ 1 den, 2/1 zub
A1
5
140
OM:
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 618 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE
Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čelist
A1
5
70
OM:
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 326 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.
Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant/1 den
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 123 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT
Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant/ 1 den
A1
3
80
OM:
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 211 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU
Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
50
OM:
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 117 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA
Toileta a sutura povrchní rány sliznice.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV
Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
70
OM:
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 397 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ
Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
80
OM:
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 344 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT
Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
5
55
OM:
Čas výkonu:55 ZUM: ne
Body: 262 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU
Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 537 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT
Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
5
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 199 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU
Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
5
90
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 413 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ
Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
55
OM:
Čas výkonu:55 ZUM: ne
Body: 172 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU
Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 567 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE
Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 533 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA
Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.
Excise, toaleta, sutura rány.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 193 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.
Excise, toaleta, sutura rány.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
80
OM:
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 372 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY
Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 289 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ
Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 291 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY
Odstranění nebo marsupialisace cysty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1den
A1
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 260 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ
Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 130 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK
Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII
Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 zub
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI
Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 119 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař - stomatolog
04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz