Počet nalezených záznamů: 12

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
60
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Preventivní prohlídka.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
40
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 169 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
15
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 69 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
5
10
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Administrativní úkony nutné k dalšímu dg. či terapeutickému postupu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE
Administrativní úkon při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01150 NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA
Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.
Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01170 NÁVŠTĚV A LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.
Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 200 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU
Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře je podmínkou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 200 ZULP:ne

Odbornost: praktický lékař pro dospělé
01190 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM
Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz