Dobrý den,

Vítejte na novém serveru www.bodnik.cz. Tento server je tak nový, že zde zatím není nic k vidění. Ale nebude tomu tak navždy.

Možná Vás zaujalo jeho jméno. Možná víte, a možná také ne, že bodník se slangově říká seznamu výkonů s bodovými hodnotami. A tento server si vytknul jako svůj hlavní cíl zpřístupňovat informace o úhradách ve zdravotnictví. Prvním počinem bude zveřejnění seznamu výkonů. Tento bude v dohledné době novelizován a protože ministerstvo zdravotnictví jej nebude zveřejňovat v databázové podobě naleznete jej zde. Tento server je ale na jakémkoliv státním orgánu zcela nezávislý. Bude zveřejňovat data, která je sice možné volně získat, nebo vyžádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, ale ve svém nativním formátu nejsou pro běžného uživatele čitelná nebo srozumitelná.

Dále počítáme se nějakou formou zveřejnění číselníků SÚKLu a lékových vyhlášek ministerstva zdravotnictví. Pokud by nějaká zdravotní pojišťovna měla zájem zveřejnit své číselníky, může na naší straně počítat se 100% podporou.

Státní orgány disponují velkým množstvím databází a obvykle je nezveřejňují v příliš použitelné podobě, nebo je nezveřejňují vůbec. Pokud víte o něčem, co by mohlo uživatele zajímat, napiště mi. S technologiemi, které tento projekt používá je možné dostat jakoukoliv databázi do html podoby během několika hodin. A protože je tento projekt založen na špičkových produktech vytvořených komunitou tvůrců volně šiřitelných programů, nejsou se zveřejněním jiné náklady než chvíle práce lidí, pro než je odměnou pocit, že byli užiteční.

Možná Vám tato stránka přijde poněkud strohá, ale ani finální verze na tom nebudou lépe. Pro zobrazení našich stránek nebudete nikdy potřebovat poslední verzi prohlížeče XXX. Vždyť internet je tu i pro takové, kteří si ho prohlížejí na čtecí liště nebo textové obrazovce. Doufáme, že naše stránky budou zajímavé svým obsahem a nikoliv svým vzhledem. Necítíme potřebu zatěžovat Vaše modemy přenosem zbytečných dat a rozdělovat stránky do desítek různě vnořených rámů.

Pokud Vás předchozí text potěšil nebo rozčílil, nenechte si to pro sebe. A pokud máte nějaký nápad nebo hledáte místo pro realizaci vlatního projektu, který má s tím naším něco společného neváhejte nám napsat.

Dan Ohnesorg (Dan@ohnesorg.cz)